Innowatorzy

KGHM skutecznie zachęca swoich pracowników, by szukali nowych rozwiązań technologicznych. Dzięki temu to właśnie oni są często wynalazcami, którzy determinują innowacyjny charakter firmy.

KGHM od wielu lat aktywnie włącza swoich pracowników w proces pozytywnych zmian w firmie. Organizuje akcje, które dają im szanse na budowanie nowych modeli organizacyjnych i wprowadzanie technologicznych innowacji np.

  • „Lean Mining” - akcja polegająca na tworzeniu grup pracowników zajmujących się wspólnie usprawnieniem procesu produkcyjnego w kopalniach.
  • „Program efektywność” – projekt, który dzięki zaangażowaniu pracowników pozwolił obniżyć koszty produkcji miedzi.

Przykładem działania długoterminowego jest z kolei program wynalazczości. Ta forma zachęca zatrudnionych w KGHM do wzbogacania wiedzy firmy, dając im możliwość zgłaszania projektów usprawnień. Jeśli nowa koncepcja zostaje wdrożona, to na jej autora czeka dodatkowe wynagrodzenie. Pomysły pracowników opiniują przedstawiciele komórek organizacyjnych firmy i jednostek badawczych. Ponadto, w ramach „Regulaminu wynalazczości” organizowana jest fakultatywnie „Giełda Wynalazczości”, której zadaniem jest zainspirowanie pracowników do szukania innowacji w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków.

Znaczna część z zaproponowanych rozwiązań znalazła już swoje zastosowania. Były wśród nich:

  • zmniejszenie kosztów obsługi pieca hutniczego,
  • zastosowanie tańszego systemu eksploatacji złóż rud miedzi,
  • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych instalacji podsadzkowej,
  • poprawa niezawodności działania automatyki w instalacji elektrycznej,
  • ograniczenie zagrożenia wypadkowego przy transporcie szlamu anodowego,
  • eliminacja hałasu w układzie technologicznym wydziału metali szlachetnych
  • poprawa organizacji pracy na wydziale pieców anodowych.