Zasoby naturalne, biologia i przyroda

Poprzez stałe monitorowanie lokalnych ekosystemów oraz programy ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, KGHM prowadzi działalność z poszanowaniem środowiska naturalnego.

KGHM stara się w maksymalny sposób chronić cenne zasoby przyrody. Przygotowując się do realizacji nowych projektów firma prowadzi badania mające określić ich wpływ na środowisko. 

W przypadku realizacji inwestycji na terenach o szczególnych walorach przyrodniczych KGHM dba o faunę i florę. W okolicach kopalni odkrywkowych, które najmocniej ingerują w otoczenie, KGHM weryfikuje stan całego środowiska naturalnego, by jak najszybciej wychwycić i przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom. W USA, w okolicy kopalni Carlota przesadzono zagrożony wyginięciem gatunek kaktusa oraz agawy, stanowiących naturalny ekosystem pustyni w stanie Arizona. Podczas budowy działającej już kopalni Sierra Gorda w Chile z terenu przyszłej odkrywki przesiedlone zostały jaszczurki. 

Obszary dawnych stref ochronnych hut „Głogów” i „Legnica” w Polsce zostały sklasyfikowane jako lasy. 

Na wybranych, szczególnie cennych obszarach wokół swoich zakładów firma prowadzi programy ochrony zagrożonych gatunków zwierząt. Umożliwiła internetowy podgląd gniazda sokołów wędrownych, które od 2008 r. zamieszkują na kominie Huty Miedzi Głogów w Polsce. 

Poczuwając się do odpowiedzialności za otoczenie, KGHM poszukuje rozwiązań przyjaznych przyrodzie. Dzięki temu, jesteśmy liderem w racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami naturalnymi.