Praktyki uczniowskie

Praktyczna nauka zawodu w KGHM organizowana jest dla uczniów są w celu opanowania i rozwijania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania przyszłej pracy. Jest realizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

KGHM Kariera Praktyki uczniowskie

Korzyści dla uczniów uczęszczających na praktyczną naukę zawodu w KGHM:

  • jednoczesne zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej w zawodzie,
  • możliwość kształcenia pod kierunkiem doświadczonych pracowników,
  • poznanie procesu technologicznego KGHM,
  • poznanie nowoczesnych technologii w rzeczywistych warunkach pracy,
  • poznanie środowiska i atmosfery pracy w naszej firmie.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE GRUPOWE

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe grupowe dla uczniów realizowane są na podstawie porozumień ze szkołami, z którymi współpracujemy w ramach programu KGHM „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM-kluczowy partner w kształceniu zawodowym”. 

PRAKTYKI ZAWODOWE INDYWIDUALNE

Praktyki zawodowe indywidualne realizowane są na podstawie wniosków elektronicznych składnych za pośrednictwem dedykowanej platformy. 

Odwiedź naszą dedykowaną platformę i Przycisk Aplikuj na praktykę uczniowską indywidualną w KGHM.