Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

KGHM Polska Miedź S.A. dołączył do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Podpisanie dokumentu stanowiło zwieńczenie Konferencji SDG17, której przewodniczył wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.Ministerstwo Rozwoju oraz przedstawiciele świata biznesu i organizacji w czerwcu 2017 r. rozpoczęli współpracę na rzecz wdrażania w Polsce celów zrównoważonego rozwoju, wskazanych w Rezolucji ONZ Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Do porozumienia przystąpiło 47 podmiotów, w tym KGHM Polska Miedź S.A.