CuBR

Od 2012 roku KGHM współpracuje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przy wspólnym przedsięwzięciu CuBR.

Jest to pierwszy program badawczo - rozwojowy w przemyśle metali nieżelaznych, prowadzony na tak dużą skalę.

Budżet całego przedsięwzięcia wynosi około 200 mln zł. Podstawowym celem CuBR jest opracowanie i wdrożenie nowych innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów dla podniesienia konkurencyjności polskiej branży metali nieżelaznych jako uczestnika globalnego rynku i gospodarki światowej. KGHM jako lider innowacyjności od lat prowadzi szerokie działania rozwojowe realizując prace badawczo – rozwojowe, stawiając nie tylko na projekty możliwe do realizacji w najbliższym horyzoncie czasowym.

W ramach I, II i III konkursu realizowano 22 Projekty, których wartość oscyluje w granicach 160 mln zł.

Zakres realizowanych Projektów jest bardzo szeroki:

I KONKURS

CuBR 1/2:  „Innowacyjna technologia przygotowania rudy miedzi do flotacji  z wykorzystaniem wysokoenergetycznych technik rozdrabniania”,

CuBR 1/3: „Opracowanie innowacyjnego rozwiązania do procesu odmiedziowania żużla w procesie zawiesinowego otrzymywania miedzi”,

CuBR 1/4: „Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi”,

CuBR 1/9: „Opracowanie energooszczędnej technologii rozdrabniania rudy miedzi dla O/ZWR Polkowice”,

II KONKURS

CuBR 2/1: „Automatyczne urządzenie do rozbijania brył typu URB/ZS-3 w wyrobiskach podziemnych kopalni rud miedzi”,

CuBR 2/2: „Opracowanie wysokoefektywnej technologii wzbogacania polskich rud miedzi”,

CuBR 2/3: „Opracowanie wysokoprzewodzących i wysokowytrzymałych rdzeni nośno-przewodzących dla niskostratnych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych na bazie drutów Cu-Ag”,

CuBR 2/4: „Opracowanie innowacyjnej technologii magazynowania energii z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji”,

CuBR 2/5: „Warstwy i powłoki z udziałem renu, jego związków lub stopów – ich właściwości, zastosowania oraz metody nanoszenia”,

CuBR 2/6: „Samojezdny wóz kotwiący KOT-170A z automatyczną głowicą kotwiącą”,

CuBR 2/7: „Optymalizacja klasyfikacji w hydrocyklonach w procesie wzbogacania polskich rud miedzi”,

CuBR 2/13: „Osadzenie powłok ochronnych i dekoracyjnych na bazie renu i jego związków”,

III KONKURS

CuBR 3/2: „Nowe odczynniki zbierające do flotacji polskich rud miedzi”,

CuBR 3/7: „Innowacyjny system łączności bezprzewodowej w wyrobiskach filarowo – komorowych w podziemnych zakładach górniczych”,

CuBR 3/11: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego, kompleksowego systemu wspomagania szkolenia dla operatorów samojezdnych maszyn górniczych (SMG) do efektywnej i bezpiecznej pracy w podziemnych wyrobiskach kopalń rud miedzi”,

CuBR 3/16: „Projektowanie metryk strzałowych z wykorzystaniem narzędzia komputerowego opracowanego dla warunków górniczo – geologicznych kopalń rud miedzi LGOM”,

CuBR 3/17: „Nowy innowacyjny sposób zagospodarowania strumienia siarki z procesów technologicznych KGHM”,

CuBR 3/19: „Nowy sposób oczyszczania i utylizacji gazów procesowych pochodzących z pieców szybowych w ciągu technologicznym KGHM”,

CuBR 3/31: „Opracowanie nowych technologii do oceny stanu technicznego górniczych wyciągów szybowych i elementów technicznych w szybach”,

CuBR 3/36: „Opracowanie systemu łączności bezprzewodowej w podziemnych wyrobiskach ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji i transmisji danych w obszarze frontu eksploatacyjnego w systemie filarowo – komorowym – CuBR”,

CuBR 3/42: „Opracowanie kompleksowej technologii aktywnego i pasywnego zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji wzbogacania rud metali nieżelaznych”.

Film: CUBR_1

Film: CUBR_2

Film: CUBR_3

Film: CUBR_4