CuBR

Od 2012 roku KGHM współpracuje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przy wspólnym przedsięwzięciu CuBR.

Jest to pierwszy program badawczo - rozwojowy w przemyśle metali nieżelaznych, prowadzony na tak dużą skalę.

Budżet całego przedsięwzięcia wynosi około 200 mln zł. Podstawowym celem CuBR jest opracowanie i wdrożenie nowych innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów dla podniesienia konkurencyjności polskiej branży metali nieżelaznych jako uczestnika globalnego rynku i gospodarki światowej. KGHM jako lider innowacyjności od lat prowadzi szerokie działania rozwojowe realizując prace badawczo – rozwojowe, stawiając nie tylko na projekty możliwe do realizacji w najbliższym horyzoncie czasowym.

W ramach I i II konkursu obecnie realizowanych jest 12 Projektów, których wartość oscyluje 

w granicach 70 mln. zł. Ich zakres jest bardzo szeroki, a dotyczy 4 głównych obszarów tematycznych:

  1. Górnictwo i Geologia
  2. Przeróbka
  3. Metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały
  4. Ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem, efektywność w biznesie

Film: CUBR_1

Wszystkie Projekty posiadają wysoki poziom gotowości technologicznej TRL (Technology Readiness Level) i są wysoce zorientowane na wdrożenia, bądź komercjalizację. W ramach I i II konkursu realizowane są m.in takie projekty jak:„Opracowanie innowacyjnego rozwiązania do procesu odmiedziowania żużla w procesie zawiesinowego otrzymywania miedzi” generalna koncepcja projektu obejmuje opracowanie nowoczesnej technologii odmiedziowania żużla z jednostadialnego procesu stapiania koncentratów miedzi w piecu zawiesinowym chrakteryzującej się o ponad 30% niższymi kosztami eksploatacyjnymi od obecnie stosowanego procesu.

Film: CUBR_2

„Automatyczne urządzenie do rozbijania brył typu URB/ZS-3 w wyrobiskach podziemnych kopalni rud miedzi” – projekt pozwoli na pełną automatyzację procesu rozdrabniania, która przełoży się na obniżkę kosztów odstawy urobku.

Film: CUBR_3

„Opracowanie energooszczędnej technologii rozdrabniania rudy miedzi dla O/ZWR Polkowice” – projekt obejmuje szerokie badania podstawowe układów technologicznych rozdrabniania i klasyfikacji rudy miedzi w celu przygotowania jej do wzbogacania przy uwzględnieniu obniżenia ilości energii zużywanej na rozdrabnianie oraz minimalizacji strat powstających w wyniku przemielania składników użytecznych rudy, poprzez zastosowanie innowacyjnego młyna wibracyjnego.

Film: CUBR_4

Przedsięwzięcie  CuBR jest silnym impulsem do zacieśniania więzi pomiędzy nauką, a przemysłem. Pozwala na wypracowywanie wzorcowych modeli współpracy. Zderzenie wieloletniego doświadczenia pracowników z najnowszą wiedzą naukową oraz wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest gwarancją powodzenia ww. projektów.