SX-EW

SX-EW (solvent extraction-electrowinning) to technologia produkcji miedzi katodowej stosowana w zakładach KGHM International. 

Technologia SX-EW polega na ługowaniu (proces rozpuszczania użytecznych  składników pod wpływem roztworu) w warunkach atmosferycznych hałdy rudy miedzi za pomocą rozcieńczonego kwasu siarkowego. Roztwór po procesie ługowania (PLS ang. pregnant leaching solution) odbierany jest systemem drenażu, a następnie kierowany do kolejnego etapu. W reaktorze SX-EW w pierwszej kolejności następuje proces ekstrakcji rozpuszczalnikowej, polegający na zatężaniu i jednocześnie oczyszczaniu roztworu po ługowaniu. W dalszej kolejności oczyszczony roztwór kierowany jest do elektrolizy miedzi, którego głównym produktem jest miedź katodowa spełniająca kryteria jakościowe i ilościowe, umożlwiające jej sprzedaż.

Technologia SX-EW stosowana jest w kopalni Carlota w USA.