SX-EW

SX-EW (solvent extraction-electrowinning) to technologia produkcji miedzi katodowej stosowana w zakładach KGHM International. 

Technologia SX-EW polega na ługowaniu (proces rozpuszczania użytecznych  składników pod wpływem roztworu) w warunkach atmosferycznych hałdy rudy miedzi za pomocą rozcieńczonego kwasu siarkowego. Roztwór po procesie ługowania (PLS ang. pregnant leaching solution) odbierany jest systemem drenażu, a następnie kierowany do kolejnego etapu. W reaktorze SX-EW w pierwszej kolejności następuje proces ekstrakcji rozpuszczalnikowej, polegający na zatężaniu i jednocześnie oczyszczaniu roztworu po ługowaniu. W dalszej kolejności oczyszczony roztwór kierowany jest do elektrolizy miedzi, którego głównym produktem jest miedź katodowa spełniająca kryteria jakościowe i ilościowe, umożlwiające jej sprzedaż.

Kwas siarkowy, stanowiący czynnik ługujący jest produktem ubocznym pirometalurgicznych procesów produkcji miedzi w KGHM. Pierwotnie był on utylizowany lub stanowił produkt handlowy. Dzięki metodzie SX-EW firma może go wykorzystywać w procesie produkcyjnym w swoich zakładach na całym świecie.

KGHM korzysta z tej technologii w kilku swoich zakładach:

  • Sierra Gorda w Chile, dzięki elektrorafinacji SX/EW rudy tlenkowej, wyprodukowano już około 50 ton katod miedzianych.
  • Carlota w USA. Rocznie produkuje ona około 4 tys. ton miedzi elektrolitycznej. Zakład funkcjonuje w ramach planu zamknięcia, ale miedź elektrolityczna metodą SX/EW będzie dalej wytwarzana przez następne kilka lat.