Globalni producenci

Ze względu na duże zapotrzebowanie i stosunkowo małe zasoby naturalne, miedź jest dziś surowcem o znaczeniu strategicznym. Najwięksi światowi producenci miedzi to filary gospodarki – zarówno w skali krajowej, jak i globalnej.

Szacuje się, że największe światowe zasoby miedzi znajdują się w:

 • Chile 
 • Peru 
 • Australii 
 • Meksyku 
 • Stanach Zjednoczonych
 • Chinach, Indonezji, Rosji  

oraz w Polsce 

Najwięcej rudy wydobywają natomiast:

 • Chile
 • Peru
 • Chiny
 • USA
 • Australia
 • Meksyk
 • Kanada
 • Szwajcaria
 • Polska 
 • Kazachstan. 

Produkcja miedzi odgrywa istotną rolę dla każdej z tych gospodarek, wpływa bezpośrednio na ich ekonomiczny kształt i kondycję, warunkuje ich rozwój oraz oddziałuje na wiele gałęzi przemysłu.  

Wydobycie miedzi rośnie

Według wstępnych danych opublikowanych przez International Copper Study Group (ICSG), po niewielkim wzroście w 2014 r., produkcja górnicza miedzi na świecie w 2015 r. (z uwzględnieniem produkcji w procesie SXEW) zwiększyła się o 4,4% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 19 141 tys. ton. Wzrost wydobycia odnotowano przede wszystkim w Peru, Indonezji, Mongolii oraz Brazylii. Produkcja górnicza obniżyła się natomiast w Chinach.

Analizy ICSG pokazują, że konsumpcja miedzi rafinowanej w 2015 r. pozostała na niemal niezmienionym poziomie w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 22 884 tys. ton. Znacząco jednak wzrosło wykorzystanie miedzi w Chinach (o 354 tys. ton), które pozostają zdecydowanie największym konsumentem metalu z udziałem sięgającym już niemal 50%. Większe zużycie czerwonego metalu zanotowano również w krajach UE (100 tys. ton), natomiast największe spadki wystąpiły w Rosji (299 tys. ton), a także w Japonii i Brazylii. Tymczasowe wyhamowanie tempa wzrostu konsumpcji miedzi związane jest przede wszystkim z wolniejszym tempem rozwoju światowej gospodarki.