Ajax

Projekt Ajax zlokalizowany jest w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Będzie kopalnią odkrywkową miedzi i złota.

Informacje ogólne

Projekt Ajax zlokalizowany jest w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, w odległości 400 km na północny-wschód od Vancouver w bliskim sąsiedztwie miasta Kamloops. Projekt zakłada budowę kopalni odkrywkowej miedzi i złota oraz zakładu wzbogacania rud, wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Udziałowcami projektu są KGHM Polska Miedź S.A. (80%) oraz Abacus Mining & Exploration Inc. (20%) z siedzibą w Vancouver.

 

Historia

W styczniu 2012 roku Abacus przygotował studium wykonalności, na podstawie którego określono wstępne warunki ekonomiczne tego przedsięwzięcia. Na przełomie sierpnia i września 2012 roku KGHM International przejął rolę operatora projektu od Abacus Mining & Exploration. Od momentu przejęcia roli operatora przez KGHMI dokonano przeglądu założeń studium wykonalności względem ryzyka oraz możliwości zwiększenia wartości projektu. 

Uwieńczeniem ponad 3 letniej pracy Zespołu była publikacja wyników aktualizacji studium wykonalności projektu 13 stycznia 2016 r., zastępująca wcześniejszą jego wersję datowaną na 6 stycznia 2012 r. Zaktualizowane studium wykonalności uwzględnia zmiany w projekcie, zgodnie z którymi infrastruktura kopalni została oddalona od zabudowań miasta Kamloops, wprowadzono ulepszenia do rozwiązań technologicznych i zwiększono dzienną zdolność produkcyjną zakładu przeróbczego z 60 do 65 tysięcy ton.

Produkcja

Zasoby eksploatacyjne (mineral reserves w kategoriach proven & probable) zostały oszacowane na 426 milionów ton rudy o zawartości 0,29% miedzi, 0,19 g/t złota i 0,39 g/t srebra. Zawartość metalu w zasobach eksploatacyjnych obliczono na 1,2 milionów ton (2,7 miliarda funtów) miedzi, 2,6 milionów uncji złota i 5,3 milionów uncji srebra. Zakłada się osiągnięcie średniej rocznej produkcji miedzi i złota w koncentracie na poziomie 53 000 ton miedzi i 114 000 uncji złota.

Okres życia kopalni obliczono na 19 lat. W okresie życia kopalni poziom produkcji srebra będzie zmienny i jedynie część uzyskanego metalu w koncentracie będzie spełniać kryteria handlowe.