Ajax

Projekt budowy odkrywkowej kopalni miedzi i złota w Kanadzie.

Informacje ogólne

Projekt Ajax zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie miasta Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, w odległości około 400 km na północny wschód od Vancouver. Projekt zakłada budowę kopalni odkrywkowej miedzi i złota oraz zakładu wzbogacania rud wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Udziałowcami projektu są KGHM Polska Miedź S.A. (80%) oraz Abacus Mining & Exploration Inc. (20%) z siedzibą w Vancouver. Projekt znajduje się obecnie w fazie planowania i analiz.

 

Historia

W 2010 roku KGHM Polska Miedź S.A. nabyła 51% udziałów w projekcie, w 2012 roku kolejne 29%, w wyniku czego KGHM Polska Miedź S.A. została właścicielem łącznie 80% udziałów w projekcie.

W 2012 roku KGHM International przejął rolę operatora projektu od Abacus Mining & Exploration i rozpoczął przegląd założeń studium wykonalności względem ryzyka oraz możliwości zwiększenia wartości projektu. Zaktualizowane w 2016 roku studium wykonalności zakładało oddalenie infrastruktury kopalni od zabudowań miasta Kamloops, zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu przeróbczego z 60 do 65 tysięcy ton/dzień oraz wprowadzenie usprawnień w zakresie wybranych rozwiązań technologicznych.

Zgodnie z obowiązującym prawem projekt Ajax został poddany procesowi oceny oddziaływania na środowisko (Environmental Assessment). W 2017 roku Ministerstwo Środowiska oraz Energii, Górnictwa i Zasobów Ropy Naftowej Kolumbii Brytyjskiej (władze prowincjonalne) zdecydowało o nieprzyznaniu Certyfikatu Oceny Środowiskowej (EA Certificate) dla projektu. W 2018 roku rząd Kanady, poprzez Governor-in-Council (Gabinet, władze federalne), wydał negatywną decyzję dotyczącą realizacji projektu Ajax.

 

Produkcja

Bieżąca koncepcja zakłada wydobycie prowadzone w kopalni odkrywkowej o szerokości powyżej 2km i głębokości ok. 500 m. Ruda będzie urabiana przy pomocy materiałów wybuchowych i transportowana na hałdy. W kolejnej fazie cyklu produkcji ruda będzie przerabiana na koncentrat w zakładzie przeróbczym wybudowanym w ramach projektu. Przeróbka rudy będzie oparta o proces flotacji. Zakłada się osiągnięcie średniej rocznej produkcji miedzi i złota w koncentracie na poziomie 53 000 ton miedzi i 114 000 uncji złota w 19-letnim okresie życia kopalni.