Carlota

Kopalnia Carlota położona jest ponad 1 300 metrów (4 200 stóp) powyżej poziomu morza.

Informacje ogólne

Kopalnia Carlota znajduje się w zachodniej części Stanów Zjednoczonych w regionie górniczym Miami-Globe w stanie Arizona. Otoczenie kopalni to górzysty, pustynny teren.

Historia

Obecnie eksploatowane złoże zostało rozpoznane w połowie lat 90. Po potwierdzeniu występujących tam zasobów, pierwsze kilka lat poświęcono na zebranie podstawowych danych środowiskowych, społecznych i geologicznych, w celu określenia wykonalności projektu i zbadania jego potencjalnego wpływu na otoczenie.

Wydobycie rozpoczęto w 2008 roku, a pierwsza katoda miedzi została wyprodukowana w IV kwartale tego samego roku.

KGHM Polska Miedź SA nabyła w całości kopalnię Carlota wraz z przejęciem firmy Quadra FNX w 2012 roku.

W 2014 roku wydobycie ze złoża Cactus zostało wstrzymane, jednak produkcja miedzi była kontynuowana dzięki metodzie SSL (subsurface leaching). W 2018 roku wznowiono eksploatację górniczą w obszarze Eder South.

Produkcja

Wydobycie rudy miedzi z kopalni Carlota odbywa się konwencjonalnymi metodami typowymi dla kopalń odkrywkowych, tj. urabiania skał za pomocą materiałów wybuchowych i transportu urobku z wykorzystaniem wozów odstawczych.

Urobek poddawany jest procesowi ługowania na hałdzie z użyciem roztworu kwasu siarkowego. Otrzymany po ługowaniu roztwór wzbogacony w miedź, kierowany jest do węzła ekstrakcji (SX) i elektrowydzielania (EW) w celu produkcji wysokiej jakości katod miedzi – finalnego produktu procesu.

W 2015 roku dodatkowo wprowadzono w zakładzie system podpowierzchniowych studni do ługowania SSL (subsurface leaching).

Rozwiązanie to umożliwiło wtłaczanie kwasu siarkowego pod niskim ciśnieniem bezpośrednio w głąb hałdy co w efekcie pozwala na ekstrakcję metalu, który pierwotnie nie został w pełni wyługowany z rudy składowanej przez ostatnie lata produkcji.

Geologia

Okręg górniczy Globe-Miami we wschodniej Arizonie znany jest z gospodarczo wielkoskalowych porfirowych złóż Cu, Au i Mo, takich jak Złoże Miami-Inspiration oraz Złoże Cu Resolution.

Obszar budują magmowe, metamorficzne i osadowe skały różnego wieku od wczesnego Proterozoiku po Trzeciorzęd.

Złoże Carlota tworzy powierzchniowa mineralizacja tlenków miedzi w proterozoicznych łupkach Pinal Schist. Wśród minerałów kruszcowych przeważa głównie chryzokola, która zwykle występuje jako powłoki, naskorupienia i wypełnienie w szczelinach i silnie spękanym górotworze.

Eksploracja

Obszary koncesyjne Carloty nadal posiadają potencjał poszukiwania kolejnych tlenkowych ciał złożowych.

Ponadto w latach 2017-2019 przeprowadzono kampanię poszukiwania głęboko zalegających potencjalnych złóż siarczkowej rudy miedzi. Rezultaty wierceń potwierdzają prawdopodobne występowanie systemu porfirowego w pobliżu, jednak jego identyfikacja wymaga dalszych prac eksploracyjnych.