Carlota

Kopalnia Carlota położona jest ponad 1 300 metrów (4 200 stóp) powyżej poziomu morza.

Informacje ogólne

Kopalnia Carlota znajduje się w zachodniej części Stanów Zjednoczonych w regionie górniczym Miami-Globe w stanie Arizona. Otoczenie kopalni to górzysty, pustynny teren.

Historia

Obecnie eksploatowane złoże zostało rozpoznane w połowie lat 90. Po potwierdzeniu występujących tam zasobów, pierwsze kilka lat poświęcono na zebranie podstawowych danych środowiskowych, społecznych i geologicznych, w celu określenia wykonalności projektu i zbadania jego potencjalnego wpływu na otoczenie.

Wydobycie rozpoczęto w 2008 roku, a pierwsza katoda miedzi została wyprodukowana w IV kwartale tego samego roku.

W 2014 roku wydobycie z kopalni odkrywkowej zostało wstrzymane, jednak produkcja miedzi była kontynuowana poprzez ługowanie hałdy    metodą powierzchniową jak i podpowierzchniową. W 2018 roku wznowiono eksploatację górniczą w obszarze Eder South.

Produkcja

Wydobycie rudy miedzi z kopalni Carlota odbywa się konwencjonalnymi metodami typowymi dla kopalń odkrywkowych, tj. urabiania skał za pomocą materiałów wybuchowych i transportu urobku z wykorzystaniem wozów odstawczych.

Produkcja miedzi w kopalni Carlota oparta jest na procesie ekstrakcji i elektrowydzielania (SX/EW), poprzez poddanie hałdy rudy działaniu kwasu siarkowego. Wzbogacony roztwór PLS (tzw. PLS – pregnant leach solution) zostaje przepompowany z hałdy i po wstępnym czyszczeniu mechanicznym jest poddawany procesowi SX, po którym następuje proces elektrowydzielania EW. Końcowym produktem są katody miedzi.