Raporty bieżące

Czerwiec
Data Nr Nazwa Plik
07/06/2024 - 15:38 29/2024 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. oraz treść uchwał podjętych w dniu 7 czerwca 2024 roku
07/06/2024 - 13:17 28/2024 Dywidenda za 2023 rok
Maj
Data Nr Nazwa Plik
29/05/2024 - 13:05 27/2024 Zgoda Zarządu Spółki na ustanowienie programu emisji obligacji
24/05/2024 - 12:42 26/2024 Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za kwiecień 2024 r.
10/05/2024 - 16:23 25/2024 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
10/05/2024 - 15:54 24/2024 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
08/05/2024 - 22:00 23/2024 Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2023 i wypłaty dywidendy w 2024 roku
Kwiecień
Data Nr Nazwa Plik
30/04/2024 - 11:49 22/2024 Wniosek akcjonariusza o umieszczenie punktu w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia
23/04/2024 - 16:15 21/2024 Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za marzec 2024 r.
Marzec
Data Nr Nazwa Plik
29/03/2024 - 13:38 20/2024 Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
22/03/2024 - 18:21 19/2024 Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości
22/03/2024 - 18:09 18/2024 Zmiana daty przekazania raportów okresowych
22/03/2024 - 11:33 17/2024 Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za luty 2024 r.
13/03/2024 - 11:11 16/2024 Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych dnia 6 marca 2024 roku przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A.
06/03/2024 - 16:54 15/2024 Powołanie Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
06/03/2024 - 15:12 14/2024 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki, delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu
06/03/2024 - 11:01 13/2024 Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych dnia 13 lutego 2024 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
Luty
Data Nr Nazwa Plik
22/02/2024 - 16:02 12/2024 Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za styczeń 2024 r.
15/02/2024 - 17:04 11/2024 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
13/02/2024 - 19:25 10/2024 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
13/02/2024 - 19:15 9/2024 Zmiany w składzie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
13/02/2024 - 14:18 8/2024 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
12/02/2024 - 18:53 7/2024 Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki
07/02/2024 - 19:17 6/2024 Zgoda na zawarcie umowy kredytowej
Styczeń
Data Nr Nazwa
23/01/2024 - 12:53 5/2024 Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za grudzień 2023 r.
10/01/2024 - 18:00 4/2024 Informacja o wystąpieniu przesłanek wskazujących na możliwość utraty wartości lub wskazujących, że strata z tytułu utraty wartości ujęta w poprzednich okresach uległa zmniejszeniu dla krajowych i zagranicznych aktywów Grupy KGHM Polska Miedź S.A.
09/01/2024 - 13:51 3/2024 Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
08/01/2024 - 11:06 2/2024 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
08/01/2024 - 11:03 1/2024 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.