Przetargi nieograniczone

Trwające przetargi nieograniczone w KGHM znajdują się w poniższej tabeli.

Zarejestrowani Dostawcy mogą przystąpić do przetargu wysyłając wiadomość email na adres osoby prowadzącej postępowanie z prośbą o dodanie do postępowania. Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:

Temat: Postępowanie nr ….

  1. Twój numer dostawcy w Ariba Network (przykładowy numer: AN11111111111),
  2. Nazwa postępowania, w którym chcesz wziąć udział,
  3. Numer zdarzenia elektronicznego dla postępowania (podany w szczegółach ogłoszenia).

np.: 01/10/2022
np.: 01/10/2022
Data publikacji Termin składania ofert Kategoria Tytuł Data aktualizacji
13/09/2022 - 10:23 01/10/2022 - 23:59 Chemia pozostała „KGHM ZANAM – Dostawa niklu katody” – postępowanie ramowe 23/09/2022 - 14:02
07/09/2022 - 07:36 02/10/2022 - 23:59 Przenośniki do transportu materiałów JGKR-ME-2022-48P Projekt, dostawa i zabudowa wciągnika Q=5,0t wraz z pracami górniczo-budowlanymi w komorze oddziału E-12 19/09/2022 - 14:08
14/09/2022 - 14:18 02/10/2022 - 23:59 Utrzymanie ruchu hut Wymiana sterowników FCS0105 i FCS0106 w FKS 14/09/2022 - 15:03
26/08/2022 - 14:20 02/10/2022 - 23:59 Inwestycje w hutach dot. urządzeń i instalacji dla fabryk kwasu siarkowego (skrubery, elektrofiltry, wieże absorpcyjne, zbiorniki, wymienniki ciepła, aparaty kontaktowe, instalacje sub. nieb., stanowiska załadowcze, nalewaki, pompy chemiczne) Wykonanie i dostawa dwóch agregatów sprężarek gazu bogatego 09/09/2022 - 09:59
11/07/2022 - 12:45 03/10/2022 - 12:00 Remonty i inwestycje dot. instalacji i urządzeń a także utrzymanie ruchu ZWR (m.in. dotyczące rozdrabialni, młynowni i flotacji oraz suszarni) Wymiana turbodmuchaw powietrza w ramach zadania pn. Wymiana instalacji powietrza technologicznego w Rejonie ZWR Lubin 08/09/2022 - 10:59
19/09/2022 - 11:07 03/10/2022 - 23:59 Usługi porządkowe i pralnicze Wycinka drzew wraz z zagospodarowaniem drewna oraz wykonanie nasadzeń zamiennych drzew wraz z 3-letnią pielęgnacją na terenie z O/ZWR 23/09/2022 - 15:03
09/09/2022 - 13:34 03/10/2022 - 23:59 Przenośniki do transportu materiałów JGKL MT 2022_Wykonanie projektu technicznego przedłużenia przenośnika taśmowego M-21G 16/09/2022 - 14:32
15/09/2022 - 15:33 03/10/2022 - 23:59 Roboty wiertnicze powierzchniowe Primary Metal HZ10 - Zakup i dostawa sprzętu do zapuszczania przewodu wiertniczego i rur okładzinowych& Steel Buyer 16/09/2022 - 12:28
26/09/2022 - 14:16 03/10/2022 - 23:59 Części zamienne dla instalacji i urządzeń ciągu technologicznego hut JGHG-P30-2022 STELAŻ H1752004-004 NA WORKI FILTRA 26/09/2022 - 14:36
22/09/2022 - 07:39 03/10/2022 - 23:59 IT- usługi telekomunikacji WS1040266261 - RFP - Serwis pogwarancyjny centrali abonenckiej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej - zakup serwisu pogwarancyjnego 22/09/2022 - 07:45

Strony