Przetargi nieograniczone

Trwające przetargi nieograniczone w KGHM znajdują się w poniższej tabeli.

Zarejestrowani Dostawcy mogą przystąpić do przetargu wysyłając wiadomość email na adres osoby prowadzącej postępowanie z prośbą o dodanie do postępowania. Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:

Temat: Postępowanie nr ….

  1. Twój numer dostawcy w Ariba Network (przykładowy numer: AN11111111111),
  2. Nazwa postępowania, w którym chcesz wziąć udział,
  3. Numer zdarzenia elektronicznego dla postępowania (podany w szczegółach ogłoszenia).

 

Data publikacji Termin składania ofert Kategoria Tytuł Data aktualizacji
dotycząca realizacji zadania Wykonywanie usług utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i instalacji związanych z produkcją w Rejonie ZWR Polkowice lub-i w Rejonie ZWR Rudna
Zakup i dostawa wózka jezdniowego elektrycznego osobowo-towarowego dla Oddziału TEL w Rejonie ZWR Lubin
Dostawa nowej suwnicy Q=8t nawa „0” oraz nowej suwnicy Q=5t nawa „I” wraz z rektyfikacją torowisk w Głównym Bloku Produkcyjnym na terenie KGHM ZANAM S.A. w Polkowicach
Realizacja robót budowlano-montażowych dla zadania pn.P-27 Zakup i zabudowa wywietrzników dachowych typu Robertson na dachu hali wanien
JGZH_LP_ABM_24_11 Remont rurociągu przejścia szczelnego, króciec ssawny DN 500 mm przy pompie D7 CPO Rudna strona A
ENE-E4-WR-344-2024_Modernizacja palników gazu ziemnego pod względem spalania gazu E kotła nr 2,3,4
JGKP-LP-P-24-0017 - Roboty ogólnobudowlane na zasobach ZGPS
Stała obsługa transportowo-sprzętowa Wydziału Ołowiu
ENE-W4-PN-359-2024 – Modernizacja akcelatorów nr 1 i 2 na Wydziale W4 Legnica
Dostawa artykułów biurowych dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A