Przetargi nieograniczone

Trwające przetargi nieograniczone w KGHM znajdują się w poniższej tabeli.

Zarejestrowani Dostawcy mogą przystąpić do przetargu wysyłając wiadomość email na adres osoby prowadzącej postępowanie z prośbą o dodanie do postępowania. Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:

Temat: Postępowanie nr ….

  1. Twój numer dostawcy w Ariba Network (przykładowy numer: AN11111111111),
  2. Nazwa postępowania, w którym chcesz wziąć udział,
  3. Numer zdarzenia elektronicznego dla postępowania (podany w szczegółach ogłoszenia).

np.: 26/01/2021
np.: 26/01/2021
Data publikacji Termin składania ofert Kategoria Tytuł Data aktualizacji
20/01/2021 - 07:42 26/01/2021 - 23:59 Usługi remontowe, serwisowe maszyn i urządzeń na powierzchni Primary Metal & Steel Buyer 20/01/2021 - 07:59
11/01/2021 - 07:32 26/01/2021 - 23:59 Maszyny i pojazdy budowlane specjalistyczne (spychy, koparki, ładowarki, walce, wozy wiertnicze, gruszki, itp..) JGZH_LP_JG_20_041 Zakup ładowarki kołowej oraz okresowe przeglądy i serwisy gwarancyjne w ramach zakupu 18/01/2021 - 12:52
20/01/2021 - 10:53 26/01/2021 - 23:59 Części zamienne dla instalacji i urządzeń ciągu technologicznego hut Dostawa dysz filtracyjnych PPK1-36x0.35x0.35-G3-8'-55-70-s, podkładki EPDM DG 70-21x2mm, nakrętki PPMU 43G3-8' 20/01/2021 - 12:06
11/01/2021 - 20:16 26/01/2021 - 23:59 Wyroby metalowe i hutnicze RFP_PR_NITROERG_ZWS _2019_11256 Zakup i dostawa czapeczek aluminiowych 25/01/2021 - 13:14
11/01/2021 - 08:21 26/01/2021 - 23:59 Maszyny budowlane oraz transportowe na powierzchni (wywrotki, naczepy, zestawy ciągnikowe) Wynajem usług podnośnikiem koszowym o wysokości podnoszenia 18-27 m 11/01/2021 - 08:41
12/01/2021 - 12:37 26/01/2021 - 23:59 Utrzymanie ruchu hut Primary Metal & Steel Buyer 12/01/2021 - 13:22
12/01/2021 - 07:34 26/01/2021 - 23:59 Maszyny pozostałe: ciągniki rolnicze, wózki widłowe, przyczepki, podnośniki, wózki elektryczne, itp.. Konserwacja, naprawa oraz utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń technicznych podlegających Dozorowi Technicznemu 12/01/2021 - 08:12
20/01/2021 - 10:33 26/01/2021 - 23:59 Usługi laboratoryjne Primary Metal & Steel Buyer 25/01/2021 - 12:10
07/01/2021 - 08:15 27/01/2021 - 15:00 Inwestycje w hutach dot. urządzeń i agregatów hutniczych (piece, instalacje około piecowe, maszyny rozlewnicze, kocioł odzysknicowy) Postój HMGII 2022r – P-23 Modernizacja izotopowego układu pomiarowego w zbiornikach materiałów pomocniczych 25/01/2021 - 08:22
20/01/2021 - 09:44 27/01/2021 - 23:59 Oprogramowanie i subskrypcje OP-AK Odnowienie certyfikatu Skype Poczta 20/01/2021 - 10:03

Strony