Przetargi nieograniczone

Trwające przetargi nieograniczone w KGHM znajdują się w poniższej tabeli.

Zarejestrowani Dostawcy mogą przystąpić do przetargu wysyłając wiadomość email na adres osoby prowadzącej postępowanie z prośbą o dodanie do postępowania. Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:

Temat: Postępowanie nr ….

  1. Twój numer dostawcy w Ariba Network (przykładowy numer: AN11111111111),
  2. Nazwa postępowania, w którym chcesz wziąć udział,
  3. Numer zdarzenia elektronicznego dla postępowania (podany w szczegółach ogłoszenia).

np.: 04/02/2023
np.: 04/02/2023
Data publikacji Termin składania ofert Kategoria Tytuł Data aktualizacji
19/01/2023 - 12:43 05/02/2023 - 23:59 Wyroby metalowe i hutnicze Dostawa korpusów i dopasowanie panewek do korpusów młyna kulowego do Zakładu Odzysku Surowców w Lubinie'' 19/01/2023 - 13:00
31/01/2023 - 14:13 06/02/2023 - 23:59 Dostawy materiałów budowlanych 397 Dostawa przepustnic NT DN100 i zasuwy DN 100 31/01/2023 - 14:44
30/01/2023 - 11:18 06/02/2023 - 23:59 Części zamienne dla instalacji i urządzeń ciągu technologicznego hut Wykonanie i dostawa szyn prądowych M1E L-4200 27x27x27 30/01/2023 - 11:29
23/01/2023 - 12:25 06/02/2023 - 23:59 Roboty budowlane Wymiana klimatyzacji na drugim piętrze w budynku CUK przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 54a w Lubinie 23/01/2023 - 13:22
19/01/2023 - 11:45 07/02/2023 - 15:00 Części do SMG Dostawa akumulatorów do SMG 03/02/2023 - 13:46
31/01/2023 - 14:54 07/02/2023 - 23:59 Maszyny i pojazdy specjalistyczne związane z obsługą kolei (wagony…) JGHG-FT Naprawa wagonu na sieci PKP 31/01/2023 - 15:45
12/01/2023 - 07:33 07/02/2023 - 23:59 Części zamienne dla instalacji i urządzeń ciągu technologicznego hut Postój HMG I 2024 - P-4 - Dostawa i prefabrykacja części zamiennych na remont maszyny do obróbki anod MOA 01/02/2023 - 10:53
23/01/2023 - 12:24 07/02/2023 - 23:59 Maszyny budowlane oraz transportowe na powierzchni (wywrotki, naczepy, zestawy ciągnikowe) HZ10 - Zawarcie Umowy Ramowej na świadczenie usług wynajmu sprzętu budowlanego w promieniu 20km od miejscowości Mieroszyno 23/01/2023 - 13:22
31/01/2023 - 14:29 07/02/2023 - 23:59 Roboty budowlane Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z placem składowym stali Centrozłom Wrocław S.A. w Zielonej Górze, ul. Batorego 126A 04/02/2023 - 08:26
25/01/2023 - 11:07 07/02/2023 - 23:59 Inwestycje w hutach dot. urządzeń i agregatów hutniczych (piece, instalacje około piecowe, maszyny rozlewnicze, kocioł odzysknicowy) JGHG - I-3 -2022-Elektroizolacja na remont znaczący Pieca Elektrycznego nr 2. Postój HMG I 2024 25/01/2023 - 11:42

Strony