Przetargi nieograniczone

Trwające przetargi nieograniczone w KGHM znajdują się w poniższej tabeli.

Zarejestrowani Dostawcy mogą przystąpić do przetargu wysyłając wiadomość email na adres osoby prowadzącej postępowanie z prośbą o dodanie do postępowania. Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:

Temat: Postępowanie nr ….

  1. Twój numer dostawcy w Ariba Network (przykładowy numer: AN11111111111),
  2. Nazwa postępowania, w którym chcesz wziąć udział,
  3. Numer zdarzenia elektronicznego dla postępowania (podany w szczegółach ogłoszenia).

np.: 23/04/2021
np.: 23/04/2021
Data publikacji Termin składania ofert Kategoria Tytuł Data aktualizacji
29/03/2021 - 11:00 23/04/2021 - 12:00 Klimatyzacja i wentylacja pod ziemią JGKP-LP-P-21-00009 - Wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej Dołowej Instalacji Klimatyzacji Grupowej - rejon SW-1 ZGPS 12/04/2021 - 10:59
26/02/2021 - 07:30 23/04/2021 - 15:00 Usługi porządkowe i pralnicze JGKP-LP-P-21-00003 Świadczenie kompleksowych usług porządkowo-czystościowych w rejonie Szybu Polkowice Główne 15/04/2021 - 09:58
12/04/2021 - 10:53 23/04/2021 - 23:59 Maszyny pozostałe: ciągniki rolnicze, wózki widłowe, przyczepki, podnośniki, wózki elektryczne, itp.. KGHM ZANAM Usługa sprzętem specjalistycznym dźwigiem 18 i 30 Mg 13/04/2021 - 01:40
12/04/2021 - 08:45 23/04/2021 - 23:59 Części do SMG KGHM ZANAM Dostawa układów centralnego smarowania WOERNER i części 12/04/2021 - 08:59
06/04/2021 - 14:35 23/04/2021 - 23:59 Części do SMG KGHM ZANAM zakup baterii do wozu ZANPER 2.0 19/04/2021 - 11:35
02/04/2021 - 14:36 23/04/2021 - 23:59 Części zamienne dla instalacji i urządzeń ciągu technologicznego hut Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych 502 I 503 SALA 04/04/2021 - 00:37
19/04/2021 - 11:54 23/04/2021 - 23:59 Usługi remontowe, serwisowe maszyn i urządzeń na powierzchni Zakup usługi naprawy chromatografu jonowego 20/04/2021 - 00:04
09/04/2021 - 14:03 25/04/2021 - 23:59 Elektryka pozostała WS635611477-JGKP-LP-P-21-00077- Sporządzenie dokumentacji technicznej projektowej dotyczącej remontu instalacji oświetleniowej Komory Składowania Materiałów Wybuchowych w rejonie podszybia szybu SW-1 (p.-1000 m) 23/04/2021 - 08:30
13/04/2021 - 06:45 25/04/2021 - 23:59 Inwestycje w hutach dot. urządzeń dźwignicowych (suwnice, żurawiki, wciągniki, torowiska) Wymiana suwnicy lejniczej N3328000029 w hali składowiska żużla 13/04/2021 - 06:55
08/04/2021 - 14:23 25/04/2021 - 23:59 Roboty budowlane Remont dyfuzora wentylatora nr 2 L-III, dyfuzora wentylatora przy szybie L-V oraz dachu stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie L-IV 11/04/2021 - 00:50

Strony