Przetargi nieograniczone

Trwające przetargi nieograniczone w KGHM znajdują się w poniższej tabeli.

Zarejestrowani Dostawcy mogą przystąpić do przetargu wysyłając wiadomość email na adres osoby prowadzącej postępowanie z prośbą o dodanie do postępowania. Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:

Temat: Postępowanie nr ….

  1. Twój numer dostawcy w Ariba Network (przykładowy numer: AN11111111111),
  2. Nazwa postępowania, w którym chcesz wziąć udział,
  3. Numer zdarzenia elektronicznego dla postępowania (podany w szczegółach ogłoszenia).

np.: 04/06/2023
np.: 04/06/2023
Data publikacji Termin składania ofert Kategoria Tytuł Data aktualizacji
24/05/2023 - 06:47 04/06/2023 - 23:59 Biuro Zakup i dostawa obrotowych krzeseł pracowniczych w ilości 200 sztuk 24/05/2023 - 06:51
29/05/2023 - 08:59 04/06/2023 - 23:59 Elektryka pozostała MERCUS-U-H3-DF-H82-05-2023 DOSTAWA PRZEMIENNIKÓW SIEMENS SINAMICS 29/05/2023 - 09:14
24/05/2023 - 14:24 04/06/2023 - 23:59 Usługi doradcze Aktualizacja certyfikatów ADR i RID 01/06/2023 - 10:09
31/05/2023 - 13:29 05/06/2023 - 23:59 Usługi laboratoryjne RFP - Zakup usługi wzorcowania termohigrometru elektronicznego 04/06/2023 - 18:16
30/05/2023 - 09:17 05/06/2023 - 23:59 Rury i armatura (dostawy) MERCUS-U-H4-DF-H17-05-2023 Dostawa kompensatorów gumowych firmy STENFLEX 30/05/2023 - 09:33
01/06/2023 - 13:01 05/06/2023 - 23:59 Chemia pozostała Dostawa odczynników SUPELCO i CPACHEM 01/06/2023 - 13:11
30/05/2023 - 14:30 05/06/2023 - 23:59 Maszyny pozostałe: ciągniki rolnicze, wózki widłowe, przyczepki, podnośniki, wózki elektryczne, itp.. PR_NITROERG_PIW_2023_06279 Zakup i dostawa 2 sztuk przyczep platformowych na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Bieruń 30/05/2023 - 14:36
21/04/2023 - 12:38 05/06/2023 - 23:59 Części zamienne dla instalacji i urządzeń ciągu technologicznego hut Postój HMG I 2024 - Wykonanie i dostawa łańcuchów do przenośników zgrzebłowych zlokalizowanych na Wydziałach Produkcyjnych HMG I 01/06/2023 - 14:13
11/05/2023 - 13:34 06/06/2023 - 23:59 Roboty górniczo-budowlane JGKR-MM-2023-8P Modernizacja zbiornika dwukomorowego wody do podsadzkowni R-IV 01/06/2023 - 09:08
17/05/2023 - 08:17 06/06/2023 - 23:59 Rozdzielnice elektryczne i rozdzielnie HZ10 - Zakup wraz z dostawą rozdzielnicy dla potrzeb wiertni KRWP wraz z wymaganymi dokumentami 02/06/2023 - 08:25

Strony