Obligacje

3 października 2019 r. w alternatywnym systemie obrotu Catalyst zadebiutowały obligacje serii A i B wyemitowane przez KGHM Polska Miedź S.A.

Program Emisji Obligacji

Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN realizowanego na podstawie umowy emisyjnej zawartej w dniu 27 maja 2019 r. pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. („Program Emisji Obligacji”). W ramach Programu Emisji Obligacji zostały wyemitowane Obligacje serii A oraz Obligacje serii B.

EmitentKGHM Polska Miedź S.A.
Rynki CatalystASO GPW, ASO BS1)
Rodzaj instrumentuobligacje na okaziciela serii A i B
Wartość emisji2.000.000.000 zł
Rodzaj ofertyniepubliczna
Oprocentowanie
  Obligacje serii A:
  Obligacje serii B:
  WIBOR6M plus marża 1,18%
WIBOR6M plus marża 1,65%
Zabezpieczeniebrak

1) GPW ASO - Rynek Alternatywny GPW; BS ASO - Rynek Alternatywny BondSpot

Szczegółowe informacje

 Obligacje serii AObligacje serii B
Data przydziału obligacji27.06.201927.06.2019
Liczba oferowanych obligacji400.000 szt.1.600.000 szt.
Liczba przydzielonych obligacji400.000 szt.1.600.000 szt.
Wartość nominalna obligacji1.000 zł1.000 zł
Cena emisyjna obligacji1.000 zł1.000 zł
Łączna wartość obligacji400.000.000 zł1.600.000.000 zł
OprocentowanieWIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 1,18% w skali rokuWIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 1,65% w skali roku
Podporządkowaniebrakbrak
Kowenanty finansowebrakbrak
Wykup obligacji27.06.2024 r.27.06.2029 r.
Cel emisjinie został określonynie został określony
Dokumenty

Nota informacyjna Serii A
Tabela odsetkowa - I okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - II okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - III okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - IV okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - V okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - VI okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - VII okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - VIII okres odsetkowy
Tabela odsetkowa – IX okres odsetkowy


Nota informacyjna Serii B
Tabela odsetkowa - I okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - II okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - III okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - IV okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - V okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - VI okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - VII okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - VIII okres odsetkowy
Tabela odsetkowa – IX okres odsetkowy


Debiut na Catalyst03.10.201903.10.2019
Kody w ASOKGH0624KGH0629

Notowania obligacji

Informacje dotyczące notowania obligacji w ASO, w tym kalkulator ich rentowności dostępne są na stronie internetowej Catalyst, w szczególności:

Inne: Prezentacja (debiut)Senior notes KGHM INTERNATIONAL LTD

W dniu 15 czerwca 2015 roku zostały w pełni odkupione obligacje ze stałym kuponem 7,75% o wartości nominalnej 500 mln USD wyemitowane w roku 2011 w ramach prywatnej oferty przez Quadrę Mining Ltd. (obecnie KGHM INTERNATIONAL LTD). KGHM INTERNATIONAL LTD skorzystał z prawa wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji po cenie nominalnej powiększonej o premię w wysokości 3,875%.

Dodatkowe informacje o wykupie obligacji senior notes zostały opublikowane w raportach bieżących nr 17/201519/2015.

Aby przejść do archiwalnych materiałów, kliknij tutaj.