Obligacje

3 października 2019 r. w alternatywnym systemie obrotu Catalyst zadebiutowały obligacje serii A i B wyemitowane przez KGHM Polska Miedź S.A.

Program Emisji Obligacji

I - Program Emisji Obligacji z 27 maja 2019

Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN realizowanego na podstawie umowy emisyjnej zawartej w dniu 27 maja 2019 r. pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. („Program Emisji Obligacji”). W ramach Programu Emisji Obligacji zostały wyemitowane Obligacje serii A oraz Obligacje serii B.

Emitent KGHM Polska Miedź S.A.
Rynki Catalyst ASO GPW, ASO BS1)
Rodzaj instrumentu obligacje na okaziciela serii A i B
Wartość emisji 2.000.000.000 zł
Rodzaj oferty niepubliczna
Oprocentowanie
  Obligacje serii A:
  Obligacje serii B:
  WIBOR6M plus marża 1,18%
WIBOR6M plus marża 1,65%
Zabezpieczenie brak

1) GPW ASO - Rynek Alternatywny GPW; BS ASO - Rynek Alternatywny BondSpot

 

Szczegółowe informacje

  Obligacje serii A Obligacje serii B
Data przydziału obligacji 27.06.2019 27.06.2019
Liczba oferowanych obligacji 400.000 szt. 1.600.000 szt.
Liczba przydzielonych obligacji 400.000 szt. 1.600.000 szt.
Wartość nominalna obligacji 1.000 zł 1.000 zł
Cena emisyjna obligacji 1.000 zł 1.000 zł
Łączna wartość obligacji 400.000.000 zł 1.600.000.000 zł
Oprocentowanie WIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 1,18% w skali roku WIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 1,65% w skali roku
Podporządkowanie brak brak
Kowenanty finansowe brak brak
Wykup obligacji 27.06.2024 r. 27.06.2029 r.
Cel emisji nie został określony nie został określony
Dokumenty

Nota informacyjna Serii A
Tabela odsetkowa - I okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - II okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - III okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - IV okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - V okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - VI okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - VII okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - VIII okres odsetkowy
Tabela odsetkowa – IX okres odsetkowy
Tabela odsetkowa – X okres odsetkowy

Nota informacyjna Serii B
Tabela odsetkowa - I okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - II okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - III okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - IV okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - V okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - VI okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - VII okres odsetkowy
Tabela odsetkowa - VIII okres odsetkowy
Tabela odsetkowa – IX okres odsetkowy
Tabela odsetkowa – X okres odsetkowy

Tabela odsetkowa – XI okres odsetkowy

Debiut na Catalyst 03.10.2019 03.10.2019
Kody w ASO KGH0624 KGH0629

Notowania obligacji

Informacje dotyczące notowania obligacji w ASO, w tym kalkulator ich rentowności dostępne są na stronie internetowej Catalyst, w szczególności:

Inne: Prezentacja (debiut)


II - Program Emisji Obligacji z 29 maja 2024

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZY KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH
W ZWIĄZKU Z EMISJĄ OBLIGACJI SERII C PRZEZ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Raport bieżący z dnia 14-06-2024r.

Dokumenty Tabela odsetkowa - I okres odsetkowy


Senior notes KGHM INTERNATIONAL LTD

W dniu 15 czerwca 2015 roku zostały w pełni odkupione obligacje ze stałym kuponem 7,75% o wartości nominalnej 500 mln USD wyemitowane w roku 2011 w ramach prywatnej oferty przez Quadrę Mining Ltd. (obecnie KGHM INTERNATIONAL LTD). KGHM INTERNATIONAL LTD skorzystał z prawa wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji po cenie nominalnej powiększonej o premię w wysokości 3,875%.

Dodatkowe informacje o wykupie obligacji senior notes zostały opublikowane w raportach bieżących nr 17/201519/2015.

Aby przejść do archiwalnych materiałów, kliknij tutaj.