Huta Miedzi Cedynia

Huta Miedzi Cedynia w Polsce jest nowoczesną walcownią produkującą najwyżej przetworzone produkty z miedzi oferowane przez KGHM.

Informacje ogólne

Usytuowana w Orsku, na Dolnym Śląsku Huta Miedzi Cedynia jest nowoczesną walcownią, która przetwarza elektrolitycznie rafinowaną miedź katodową produkowaną w HM Głogów i HM Legnica na walcówkę miedzianą i wyroby z miedzi beztlenowej o najwyższej jakości.

Są to jednocześnie najbardziej przetworzone produkty z miedzi oferowane przez KGHM, spełniające oczekiwania wymagających odbiorców.

Program Produkcyjny: 

Walcówka Cu o średnicy 8 mm o  wysokim poziomie przewodzenia prądu znajduje zastosowanie w przemyśle kablowym do produkcji miedzianych żył przewodzących w kablach energetycznych, kablach i przewodach specjalistycznych, przewodach emaliowanych, przewodach i sznurach elektrycznych oraz przewodach dla elektroniki. Walcówka produkowana w O/HM Cedynia może być przeciągana w szerokim zakresie średnic na maszynach jednodrutowych (średnica poniżej 0,1 mm) jak i wielodrutowych (minimalna średnica 0,1mm).

Drut z miedzi beztlenowej oraz drut z miedzi beztlenowej niskostopowej ze srebrem o średnicach 8; 12,7; 16; 20; 22; 24; 25 mm dzięki śladowej ilości tlenu zapewnia bardzo dobrą ciągliwość stąd rekomendowany jest do produkcji między innymi mikrodrutów o średnicach do 20 µm oraz drutów emaliowanych i powlekanych Ag, Sn, Ni, kabli bezpieczeństwa odpornych na ogień oraz kabli przenoszących dźwięk i obraz. Drut z miedzi beztlenowej jest idealnym materiałem do procesu wyciskania na profile płaskie i kształtowe w procesie Conform. Może być również kierowany do procesu walcowania na profile płaskie i okrągłe.

Powyższe wyroby produkowane w procesie Upcast są w stanie strukturalnym odlanym, odznaczającym się równomierną strukturą na przekroju. Wyroby o średnicach 8 ÷ 25 mm wytwarzane są w procesie obejmującym załadunek katod do pieca topielnego skąd ciekła miedź trafia do pieca odstojowego. Rolki ciągnące maszyny odlewniczej dla 16 żył są umieszczone nad piecem odlewniczym. Maszyna odlewnicza z grafitowymi krystalizatorami do pionowego odlewania pozwala na wyciąganie w górę żył do indywidualnych zwijarek.

Historia

HM Cedynia rozpoczęła produkcję 9 maja 1979 r. od uruchomienia, opartej na belgijskiej technologii Contirod, nowoczesnej linii ciągłego topienia, odlewania i walcowania miedzi o zdolności produkcyjnej ok. 100 tys. ton rocznie. 

W latach 1994-2004, wraz z rosnącym zapotrzebowaniem europejskich rynków na wysokiej jakości walcówkę miedzianą, produkcja HM „Cedynia” wzrosła ponad dwukrotnie i w 2007 r. przekroczyła 250 tys. ton. Wprowadzony też został do oferty nowy produkt - drut z miedzi beztlenowej. W 2006 r. została uruchomiona nowa instalacja do produkcji wyrobów z miedzi beztlenowej, oparta na technologii Upcast, która powiększyła zdolności produkcyjne huty o 15 tys. ton miedzi rocznie.

Produkcja

Produkty wytwarzane przez HM Cedynia powstają w dwóch procesach – Contirod i Upcast.

W procesie Contirod produkuje się walcówkę miedzianą o drobnoziarnistej strukturze z równomiernie rozłożonym tlenem. W pierwszej fazie produkcji miedziane katody są topione w piecu Asarco, a ciekła miedź trafia do pieca odstojowego, skąd dozowana jest do maszyny odlewniczej Hazelett, gdzie krystalizuje w pasmo o przekroju 60 x 122 mm. Jest ono następnie walcowane do ostatecznej formy, czyli walcówki o średnicy 8 mm, zwijanej w kręgi o wadze 5 ton i zabezpieczonej warstwą syntetycznego wosku, chroniącego przed wtórnym utlenieniem. 

W procesie Upcast produkuje się drut Cu-OFE w stanie strukturalnym odlanym, odznaczający się równomierną strukturą na przekroju. Drut z miedzi beztlenowej o średnicy 8 ÷ 25 mm wytwarzany jest w procesie obejmującym załadunek katod, piec topielny, piec odstojowy, maszynę odlewniczą z krystalizatorami do pionowego odlewania oraz zwijarki.

Huta Miedzi Cedynia posiada certyfikat potwierdzający, że w zakresie produkcji wyrobów przetworzonych w postaci walcówki, drutu z miedzi beztlenowej oraz drutu z miedzi niskostopowej Oddział działa w oparciu o Zintegrowany Systemem Zarządzania spełniający wymagania norm z PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015; PN-EN ISO 45001.