Produkty

KGHM Industries

Wydobywamy i przetwarzamy cenne zasoby naturalne: miedź, srebro i inne metale
Poznaj nasze produktygo

Strategia biznesowa

Nasze cele strategiczne to: rozwój bazy zasobów, potencjału produkcyjnego z jednoczesną optymalizacją kosztów i ograniczanie wpływu na środowisko.

  • Czytaj wiecejgo

Nasze wartości

Bezpieczeństwo, współdziałanie, odpowiedzialność, zorientowanie na wyniki i odwaga - to wartości, które czynią firmę spójną i określają standardy zachowań.

  • Czytaj więcejgo

Nasza branża

KGHM prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. Firma skupia się na wydobyciu rud, produkcji miedzi i innych metali nieżelaznych.
Czytaj wiecejgo

Nasza historia

KGHM history

Poznaj bogatą historię KGHMgo