Władze Spółki

Zarząd

 

Andrzej Szydło

Andrzej Szydło

Prezes Zarządu

Zobacz Profil

 

Piotr Krzyżewski

Piotr Krzyżewski

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Zobacz Profil

 

Mirosław Laskowski

Mirosław Laskowski

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

Zobacz Profil

 

Zbigniew Bryja

Zbigniew Bryja

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Zobacz Profil

 

 

Piotr Stryczek

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Zobacz Profil

 

 

 

Rada Nadzorcza

Tadeusz Kocowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zobacz Profil

Marian Noga

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zobacz Profil

Bogusław Szarek

Sekretarz Rady Nadzorczej

Zobacz Profil

 

Aleksander Cieśliński

Zobacz Profil

Józef Czyczerski

Zobacz Profil

Przemysław Darowski

Zobacz Profil

Zbysław Dobrowolski

Zobacz Profil

Dominik Januszewski

Zobacz Profil

Piotr Prugar

Zobacz Profil

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują poza KGHM Polska Miedź S.A. działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A. Nie są wspólnikami w konkurencyjnych wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółkach cywilnych lub osobowych. Nie są członkami organów konkurencyjnych wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółek kapitałowych. Nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.