Władze Spółki

Zarząd

Rafał Pawełczak

Rafał Pawełczak

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Zobacz profil

Ryszard Jaśkowski

Ryszard Jaśkowski  

Członek Zarządu

Zobacz profil

Stefan Świątkowski

Stefan Świątkowski

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych

Zobacz profil

Rada Nadzorcza

Dominik Hunek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zobacz profil

Michał Czarnik

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Zobacz profil

Bogusław Szarek

Sekretarz

Zobacz profil

Józef Czyczerski 

Zobacz profil

 

Leszek Hajdacki

Zobacz profil

Janusz Kowalski

Zobacz profil

Marek Pietrzak

Zobacz profil

Agnieszka Winnik - Kalemba

Zobacz profil

Jarosław Witkowski

Zobacz profil

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują poza KGHM Polska Miedź S.A. działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A. Nie są wspólnikami w konkurencyjnych wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółkach cywilnych lub osobowych. Nie są członkami organów konkurencyjnych wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółek kapitałowych. Nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.