Władze Spółki

Zarząd

Marcin Chudziński

Marcin Chludziński

Prezes Zarządu

Zobacz Profil

Radosław Stach

Radosław Stach
Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

Zobacz Profil

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Zobacz Profil

Adam Bugajczuk

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Zobacz Profil

Paweł Gruza
Paweł Gruza
Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych
Zobacz Profil

Rada Nadzorcza

Andrzej Kisielewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zobacz Profil

Jarosław Janas

Sekretarz Rady Nadzorczej

Zobacz Profil

Józef Czyczerski

Zobacz Profil

Katarzyna Lewandowska

Zobacz Profil

Bartosz Piechota

Zobacz Profil

Marek Pietrzak

Zobacz Profil

Bogusław Szarek

Zobacz Profil

Agnieszka Winnik-Kalemba

Zobacz Profil

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują poza KGHM Polska Miedź S.A. działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A. Nie są wspólnikami w konkurencyjnych wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółkach cywilnych lub osobowych. Nie są członkami organów konkurencyjnych wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółek kapitałowych. Nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.