Władze Spółki

Zarząd

Tomasz Zdzikot

Prezes Zarządu

p.o. Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju

Zobacz Profil

Marek Świder

Marek Świder

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

p.o. Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych 

Zobacz Profil

Andrzej Kensbok

Andrzej Kensbok

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Zobacz Profil

Tomasz Zdzikot

Marek Pietrzak

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych 
Zobacz Profil

Rada Nadzorcza

Agnieszka Winnik-Kalemba

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Zobacz Profil

Katarzyna Krupa

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Zobacz Profil

Wojciech Zarzycki

Sekretarz Rady Nadzorczej

Zobacz Profil

Józef Czyczerski

Zobacz Profil

Przemysław Darowski

Zobacz Profil

Andrzej Kisielewicz

Zobacz Profil

Bogusław Szarek

Zobacz Profil

Marek Wojtków

Zobacz Profil

Radosław Zimroz

Zobacz Profil

Piotr Ziubroniewicz

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują poza KGHM Polska Miedź S.A. działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A. Nie są wspólnikami w konkurencyjnych wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółkach cywilnych lub osobowych. Nie są członkami organów konkurencyjnych wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółek kapitałowych. Nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.