Władze Spółki

Zarząd

Marcin Chludziński

Marcin Chludziński

Prezes Zarządu

Zobacz Profil

Marek Świder

Marek Świder

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

Zobacz Profil

Andrzej Kensbok

Andrzej Kensbok

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Zobacz Profil

Adam Bugajczuk

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Zobacz Profil

Paweł Gruza
Paweł Gruza
Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych
Zobacz Profil
Marek Pietrzak
Marek Pietrzak
Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Rada Nadzorcza

Agnieszka Winnik-Kalemba

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Zobacz Profil

Katarzyna Krupa

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Zobacz Profil

Józef Czyczerski

Zobacz Profil

Przemysław Darowski

Zobacz Profil

Piotr Dytko

Zobacz Profil

Robert Kaleta

Zobacz Profil

Andrzej Kisielewicz

Zobacz Profil

Bogusław Szarek

Zobacz Profil

Wojciech Zarzycki

Zobacz Profil

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują poza KGHM Polska Miedź S.A. działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A. Nie są wspólnikami w konkurencyjnych wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółkach cywilnych lub osobowych. Nie są członkami organów konkurencyjnych wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółek kapitałowych. Nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.