Władze Spółki

Zarząd

 

Zbigniew Bryja

Zbigniew Bryja

Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności:

Prezesa Zarządu

Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych

Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych

Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju

 

 

Mirosław Kidoń

Mirosław Kidoń

Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych

p.o. Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji

Zobacz Profil

 
 

Rada Nadzorcza

Tadeusz Kocowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marian Noga

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Bogusław Szarek

Sekretarz Rady Nadzorczej

Zobacz Profil

Zbigniew Bryja

(delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu)

Aleksander Cieśliński

Józef Czyczerski

Zobacz Profil

Przemysław Darowski

Zobacz Profil

Zbysław Dobrowolski

Dominik Januszewski

Piotr Prugar

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują poza KGHM Polska Miedź S.A. działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A. Nie są wspólnikami w konkurencyjnych wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółkach cywilnych lub osobowych. Nie są członkami organów konkurencyjnych wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółek kapitałowych. Nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.