Władze Spółki

Zarząd

Marcin Chludziński

Prezes Zarządu

Zobacz Profil

Radosław Stach
Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

Zobacz Profil

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Zobacz Profil

Rada Nadzorcza

Leszek Banaszak

Jarosław Janas

Andrzej Kisielewicz

Janusz Kowalski

Bartosz  Piechota

Marek Pietrzak

Agnieszka Winnik Kalemba

Józef Czyczerski

Ireneusz Pasis

Bogusław Szarek

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują poza KGHM Polska Miedź S.A. działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A. Nie są wspólnikami w konkurencyjnych wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółkach cywilnych lub osobowych. Nie są członkami organów konkurencyjnych wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółek kapitałowych. Nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.