Dobry sąsiad

Bycie dobrym sąsiadem to odpowiedzialność za lokalną społeczność, a także środowisko naturalne i kulturowe regionów, w których działają zakłady KGHM.

KGHM realizuje strategiczne założenia polityki CSR prowadząc dialog i partnerską współpracę z otoczeniem. Firma jest dobrym sąsiadem i zaufanym inwestorem. By działać efektywnie, w swoich projektach uwzględnia elementy społeczne, kulturowe i ekonomiczne.

KGHM ściśle współpracuje z lokalnymi samorządami i organizacjami pozarządowymi, analizuje informacje o potrzebach lokalnych społeczności i wspiera je w wybranych obszarach organizacyjnie i finansowo. W efekcie firma tworzy trwałe, sprawiedliwe i równorzędne relacje z otoczeniem.

Projekty prospołeczne i działalność sponsoringowa firmy w Polsce realizowane są poprzez specjalnie w tym celu powołaną korporacyjną Fundację KGHM Polska Miedź.  Główne obszary jej aktywności to działalność charytatywna, profilaktyka zdrowotna, popularyzacja sportu, a także wspieranie kultury i nauki. W realizację programów społecznych bardzo zaangażowani są także pracownicy KGHM, biorąc udział w licznych akcjach wolontariatu.

KGHM realizujące politykę „Dobry sąsiad” także poza granicami Polski, w otoczeniu swoich zakładów w Chile, USA i Kanadzie. Firma wspiera lokalne inicjatywy społeczne, kulturalne czy też służące podniesieniu jakości życia.

 

 

60 dobrych praktyk CSR na 60 lat KGHM - baner