Sierra Gorda

Odkrywkowa kopalnia złoża miedzi i molibdenu Sierra Gorda w Chile jest dużym projektem górniczym z wieloletnią perspektywą operacyjną, który został uruchomiony w czerwcu 2014 roku.

 

Informacje ogólne

Kopalnia Sierra Gorda położona jest w Chile – na pustyni Atacama w regionie Antofagasta, około 60 km na południowy zachód od miasta Calama na północy Chile, na wysokości około 1700 m n.p.m. Obecnie prowadzona jest eksploatacja obszaru Catabela z docelową głębokością eksploatacji do około 1000 m.

 

Historia

Kopalnia Sierra Gorda operuje na złożu miedziowo-molibdenowym, obejmującym zarówno siarczkowe i tlenkowe rudy miedzi.

Mineralizacja Sierra Gorda została odkryta w 2006 roku, a od września 2011 projekt jest wspólnym przedsięwzięciem typu Joint Venture obecnie kontrolowanym przez KGHM Polska Miedź S.A. (55%), Sumitomo Metal Mining (31,5%) i Sumitomo Corporation (13,5%).

Sukcesywne zdejmowanie nadkładu w celu udostępnienia złoża rozpoczęło się w 2012 roku i trwało dwa lata. Rozruch zakładu przeróbczego odbył się w 2014 roku, a produkcja komercyjna zaczęła się 1 lipca 2015.

 

Produkcja

Wydobycie obejmuje urabianie za pomocą materiałów wybuchowych, załadunek oraz transport rudy wozidłami do zakładu przeróbczego, o mocy przerobowej wynoszącej średnio 110 tysięcy ton rudy dziennie, gdzie poddawana jest procesowi kruszenia i mielenia. Do flotacji rudy wykorzystywana jest instalacja z separacją koncentratu molibdenu. Poprzez optymalizację wykorzystania obecnej infrastruktury oraz niezbędne inwestycje planowane jest zwiększenie zdolności przerobowych zakładu.

Pozyskiwana ruda tlenkowa składowana jest w celu późniejszego przerobu na hałdzie w ramach projektu Sierra Gorda Oxide.

Produkowany w Sierra Gorda koncentrat miedzi jest przewożony m.in. do portu Antofagasta, a stamtąd wysyłany drogą morską do hut na świecie. Kopalnia posiada również potencjał eksploracyjny w sąsiadujących obszarach.

Sierra Gorda wykorzystuje wodę morską, pochodzącą z systemów chłodzenia elektrowni w mieście Mejillones. Zamiast trafiać znów do oceanu, woda jest przepompowywana do kopalni rurociągiem o długości około 144 km.

W ramach procesu produkcyjnego wdrażane są najnowsze i najbardziej efektywne rozwiązania technologiczne podążając za współczesnymi trendami w branży górniczej.

Sprawozdanie Sierra Gorda za rok 2021 [PDF]