Sierra Gorda

Odkrywkowa kopalnia Sierra Gorda w Chile została uruchomiona w czerwcu 2014 r. Przez najbliższe 20 lat będzie eksploatować złoże miedzi i molibdenu w zagłębiu w Chile.

 

Informacje ogólne

Kopalnia Sierra Gorda jest położona w zagłębiu miedzi w Chile – na pustyni Atacama w regionie Antofagasta, ok. 60 km na południowy-zachód od miasta Calama na północy Chile. 

Historia

Kopalnia Sierra Gorda operuje na złożu miedziowo-molibdenowym, obejmującym zarówno siarczkowe rudy miedzi jak i znajdujące się ponad nimi tlenkowe rudy miedzi.

Złoża zostały odkryte w 2006 r. Dwa lata póżniej KGHM INTERNATIONAL LTD. przejął projekt, który od września 2011 r. jest wspólnym przedsiewzięciem KGHM International Ltd (55%), Sumitomo Metal Mining (31,5%) i Sumitomo Corporation (13,5%)

 

Produkcja

Budowa kopalni realizowana jest dwuetapowo. Pierwszy został zakończony w czerwcu 2014 r. Obejmował budowę  kopalni odkrywkowej (urabianie za pomocą materiałów wybuchowych oraz koparek, załadunek oraz transport rudy wozidłami technologicznymi do zakładu przeróbczego), niezbednej infrastruktury (m.in. zbiornik osadowy, linia energetyczna, rurociąg wody słonej) oraz zakładu przeróbki z instalacją separacji koncentratu molibdenu ( wysokociśnieniowe kruszarki walcowe, młyny kulowe oraz flotacja) o mocy przerobowej wynoszącej średnio 110 tysięcy ton rudy dziennie.

Pozyskiwana ruda tlenkowa składowana jest osobno do ewentualnego późniejszego ługowania na hałdzie. Produkowany w Sierra Gorda koncentrat miedzi jest przewożony do portu Antofagasta, a stamtąd wysyłany drogą morską do hut na świecie. Kopalnia posiada również potencjał eksploracyjny w sąsiadujących obszarach.

Sierra Gorda wykorzystuje wodę morską, pochodzącą z systemów chłodzenia elektrowni cieplnej w mieście Mejillones. Zamiast trafiać znów do oceanu, woda jest przepompowywana do kopalni rurociągiem o długości ok. 144 km, co jest rozwiązaniem zapewniającym niezwykle wydajny i ekologiczny system dostępu do wody.