Organizacje

KGHM Polska Miedź S.A. jest członkiem kilkunastu krajowych i międzynarodowych organizacji. Ich spektrum działania jest bardzo szerokie, począwszy od organizacji pracodawców po międzynarodowe organizacje branżowe.

W kraju są to organizacje zrzeszające pracodawców, stowarzyszenia gospodarcze, stowarzyszenia branżowe, fundacje. KGHM Polska Miedz S.A. jest aktywnym członkiem 6 izb gospodarczych, w tym m.in. Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyclingu, Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Polskiej Izby Ekologii. Firma wspiera działania trzech fundacji: Fundacji Bezpieczne Górnictwo, Fundacji KGHM Polska Miedź oraz Fundacji Innowacje i Dziedzictwo Kulturowe Revimine.

Wśród organizacji międzynarodowych są europejskie i globalne organizacje, które reprezentują interesy i lobbują na rzecz firm z określonych sektorów, takich jak metale nieżelazne i metale szlachetne , należą do nich: Eurometaux, European Precious Metals Federation i London Bullion Market Association. Firma jest także aktywna w organizacjach reprezentujących europejski przemysł wydobywczy takich jak: Euromines i European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources. KGHM Polska Miedź ma silną reprezentację w globalnych organizacjach, które działają na rzecz rozwoju rynku miedzi. Są to: International Wrought Copper Council i International Copper Association (ICA). Członkostwo w ICA daje Spółce możliwość skutecznej promocji zastosowań miedzi i jej stopów oraz popytu w skali globalnej wraz z największymi na świecie firmami górniczymi, zajmującymi się wydobyciem tego surowca. Misją organizacji jest obrona miedzi oraz produktów z miedzi i jej stopów, oraz zwiększenie jej udziału w rynkach, bazując na wyjątkowych właściwościach technicznych tego materiału oraz znaczeniu jakie ma dla podnoszenia jakości życia mieszkańców naszej planety.

Organizacje międzynarodowe

Lp.Nazwa organizacjiData
przystąpienia
1.      International Wrought Copper Council
www.coppercouncil.org
1996 r.
2.      London Bullion Market Association (LBMA)
www.lbma.org.uk
2000 r.
3.      Eurometaux
www.eurometaux.org
2005 r.
4.      Euromines
www.euromines.org
2005 r.
5.      International Copper Association
www.copperalliance.com
2007 r.
6.      European Precious Metals Federation
www.epmf.be 
2009 r.
7.      European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources
www.etpsfm.org
2010 r.
8.      Minor Metals Trade Association 
www.mmta.co.uk
2013 r. 
9.      CEFIC- ESA (Europejskie Stowarzyszenie Kwasu Siarkowego)
www.cefic.org
2013 r.
10.    ECCMA (Electronic Commerce Code Management Association)
www.eccma.org 
2013 r.
11.    Global Compact
https://www.unglobalcompact.org
2013 r.
12.    Central Europe Energy Partners
www.ceep.be
2014 r.
13.    World Nuclear Association
www.world-nuclear.org/
2014 r.
14.    Consejo Minero Chile 
www.consejominero.cl
2014 r.
15.    Federation of European Mineral Programs 
www.femp.org/
2014 r.
16.    The Mining Association of Canada 
mining.ca/
2013 r.

Organizacje krajowe

Lp.Nazwa organizacji Data przystąpienia
1.    Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy  1975 r.
2.    Związek Pracodawców Polska Miedź 1996 r.
3.    Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 1997 r.
4.    Polska Izba Ekologii w Katowicach 2002 r.
5.    Instytut Logistyki i Magazynowania  2002 r. 
6.    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych  2005 r.
7.   Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii 2006 r.
8.    Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii 2008 r.
9.    Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyclingu 2009 r. 
10.     Zachodnia Izba Gospodarcza 2010 r.
11.     Krajowa Izba Sportu  2010 r.
12.     Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze  2010 r.
13.     Fundacja Bezpieczne Górnictwo 2010 r.
14.     Stowarzyszenie Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego  2011 r.
15.     Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”  2011 r. 
16.     Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza 2012 r.
17.     Forum Odpowiedzialnego Biznesu  2013 r.
18.     Międzynarodowa Izba Handlowa 2013 r.
19.     Klub Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2013 r. 
20.     Koalicja “Prezesi Wolontariusze 2011 2014 r. 
21.     Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami  2014 r.
22.     Dolnośląska Izba Gospodarcza 2014 r. 
23. Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej 2016 r.
24. Zachodnia Izba Przemysłowo- Handlowa 2016 r.