Organizacje

KGHM Polska Miedź S.A. jest członkiem kilkunastu krajowych i międzynarodowych organizacji. Ich spektrum działania jest bardzo szerokie, począwszy od organizacji pracodawców po międzynarodowe organizacje branżowe.

W kraju są to organizacje zrzeszające pracodawców, stowarzyszenia gospodarcze, stowarzyszenia branżowe, fundacje. KGHM Polska Miedz S.A. jest aktywnym członkiem 6 izb gospodarczych, w tym m.in. Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyclingu, Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Polskiej Izby Ekologii. Firma wspiera działania trzech fundacji: Fundacji Bezpieczne Górnictwo, Fundacji KGHM Polska Miedź oraz Fundacji Innowacje i Dziedzictwo Kulturowe Revimine.

Wśród organizacji międzynarodowych są europejskie i globalne organizacje, które reprezentują interesy i lobbują na rzecz firm z określonych sektorów, takich jak metale nieżelazne i metale szlachetne, należą do nich: Eurometaux, European Precious Metals Federation i London Bullion Market Association.

Firma jest także aktywna w organizacjach reprezentujących europejski przemysł wydobywczy takich jak: Euromines i European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources.

KGHM Polska Miedź ma silną reprezentację w globalnych organizacjach, które działają na rzecz rozwoju rynku miedzi. Członkostwo w International Copper Association (ICA) daje Spółce możliwość skutecznej promocji zastosowań miedzi i jej stopów oraz popytu w skali globalnej wraz z największymi na świecie firmami górniczymi, zajmującymi się wydobyciem tego surowca. Misją organizacji jest obrona miedzi oraz produktów z miedzi i jej stopów, oraz zwiększenie jej udziału w rynkach, bazując na wyjątkowych właściwościach technicznych tego materiału oraz znaczeniu jakie ma dla podnoszenia jakości życia mieszkańców naszej planety.

Organizacje międzynarodowe

No.Name of organisationDate of accession
1.      International Wrought Copper Council
www.coppercouncil.org
1996
2.      London Bullion Market Association(LBMA)
www.lbma.org.uk
2000
3.      Eurometaux
www.eurometaux.org
2005
4.      Euromines
www.euromines.org
2005
5.      International Copper Association
www.copperalliance.org
2007
6.      European Precious Metals Federation
www.epmf.be 
2009
7.      Minor Metals Trade Association 
www.mmta.co.uk
2013
8.      CEFIC - ESA (European Sulphuric Acid Association)
www.cefic.org
2013
9.    Consejo Minero Chile 
www.consejominero.cl
2014
10.    European Innovation Partnership  2014
11.    EIT Raw Materials 
www.eitrawmaterials.eu
2018
12. International Lead Association 
www.ila-lead.org
2020
13. Copper Mark
www.coppermark.org
2020
14. European Raw Materials Alliance (ERMA)
www.erma.eu
2020
15. Nucleareurope
www.nucleareurope.eu
2022
16. GDMB Gesellschaft der Metallurgen und Bergleute e.V.  2023

Organizacje krajowe

Lp.Nazwa organizacji Data przystąpienia
1.    Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy  1975 r.
2.    Związek Pracodawców Polska Miedź 1996 r.
3.    Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 1997 r.
4.    Polska Izba Ekologii w Katowicach 2002 r.
5.    Instytut Logistyki i Magazynowania / Fundacja GS1  2002 r.
6.    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych  2005 r.
7.   Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii 2006 r.
8.    Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyclingu 2009 r.
9.     Fundacja Bezpieczne Górnictwo 2010 r.
10.     Stowarzyszenie Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego  2011 r.
11.     Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”  2011 r.
12.     Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza 2012 r.
13.     Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania BHP ISO 45000 2018 r.
14.     Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 2019 r.
15.     Związek Pracodawców Business & Science Poland 2019 r.
16.     American Chamber of Commerce in Poland 2019 r.
17.     Polska Izba Przemysłu Chemicznego 2019 r.
18.     Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski 2019 r.
19. Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem 2022 r.
20. Stowarzyszenie Dolnośląska Dolina Wodorowa 2022 r.
21. Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000  2022 r.

W poniższym linku znajduje się zestawienie organizacji z udziałem KGHM, które realizują działania mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Organizacje – klimat