Realizacja Strategii

Od 2019 roku KGHM Polska Miedź S.A. realizuje założenia przyjęte w Strategii na lata 2019-2023. Każdy z szczęściu obszarów strategicznych monitorowany jest przez pryzmat szeregu mierników, kluczowe z nich wskazano poniżej.

W kolejnym okresie raportowym, dane dotyczące realizacji Strategii, będą przedstawiane przez pryzmat Strategii Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem 2040, przyjętej w styczniu 2022 roku.

Więcej szczegółów, dotyczących postępów w realizacji poszczególnych obszarów Strategii, Spółka raportuje cyklicznie - co kwartał w ramach raportów finansowych a także w ramach raportów zintegrowanych - raz do roku. Zapraszamy do Centrum Wyników.

Realizacja Strategii w 2021 r.

Realizacja Strategii w 2021 r.

Realizacja Strategii w 2021 r.

Realizacja Strategii w 2021 r.

Realizacja Strategii w 2021 r.

Realizacja Strategii w 2021 r.

Realizacja Strategii w 2021 r.

Realizacja Strategii w 2021 r.

Realizacja Strategii w 2021 r.

Realizacja Strategii w 2021 r.

Realizacja Strategii w 2021 r.