Realizacja Strategii

Od 2019 roku KGHM Polska Miedź S.A. realizuje założenia przyjęte w Strategii na lata 2019-2023. Każdy z szczęściu obszarów strategicznych monitorowany jest przez pryzmat szeregu mierników, kluczowe z nich wskazano poniżej.

Więcej szczegółów, dotyczących postępów w realizacji poszczególnych obszarów Strategii, Spółka raportuje cyklicznie - co kwartał w ramach raportów finansowych a także w ramach raportów zintegrowanych - raz do roku. Zapraszamy na: https://kghm.com/pl/inwestorzy/centrum-wynikow.