Prace dyplomowe

PROGRAM UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

Program kierowany jest do studentów uczelni wyższych piszących prace dyplomowe: licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie.

Proces jest ustandaryzowany dla wszystkich Oddziałów KGHM i Centrali oraz określony terminami. Uczelnie wysyłają zapotrzebowanie na realizację zakresów tematycznych w terminie od listopada do 20 grudnia danego roku kalendarzowego. W zapotrzebowaniu podają tematykę zakresu tematycznego wraz z jego abstraktem sporządzonym przez promotora. W abstrakcie promotor wskazuje oczekiwania, które w swoim zakresie obejmują obszary działalności KGHM.

Otrzymane tematy są następnie rozpatrywane przez komórki merytoryczne w Centrali i Oddziałach. Zaakceptowane tematy wraz z dodatkowymi propozycjami zgłoszonymi przez Oddziały i Centralę są publikowane w pierwszej dekadzie kwietnia każdego roku i pozostają do dyspozycji studentów do 31 marca następnego roku. Lista tematów pozostaje zamknięta.

W roku akademickim 2020/2021 przyjęto do realizacji tematy znajdujące się w załączonym WYKAZIE. Student po wyborze zakresu tematycznego składa WNIOSEK o  udostępnienie materiałów, do którego dołącza wymagane dokumenty: zaświadczenie z uczelni o statusie studenta oraz abstrakt pracy dyplomowej, w którym student podaje założone cele, spodziewane efekty oraz wartość dodaną dla KGHM Polska Miedź S.A.

Wniosek należy wysłać elektronicznie na adres: .

Wkrótce uruchomimy odpowiednią procedurę, dzięki której na wybrany temat będzie można aplikować porzez dedykowaną platformę.