Victoria

Projekt w fazie przedprodukcyjnej zlokalizowany w rejonie Sudbury w Kanadzie.

W 2002 r. KGHM INTERNATIONAL LTD. nabył prawa do złóż mineralnych na obszarze Victoria i rozpoczął prace poszukiwawcze na tym terenie.

Projekt zlokalizowany jest w kanadyjskiej prowincji Ontario, w odległości około 35 km na zachód od miasta Sudbury. W 2002 r. nabyto prawa do złóż mineralnych na obszarze Victoria i rozpoczęto prace poszukiwawcze na tym terenie. Zasoby geologiczne projektu szacowane są na 13,6 mln t rudy (ok. 500 tys. ton w kategorii wskazane, ok. 13,1 mln ton w kategorii wnioskowane), o średnich zawartościach 2,6% Cu, 2,7% Ni oraz 8,3 g/t sumy metali towarzyszących. Całość rudy wydobywanej z kopalni będzie przerabiana w zakładzie Clarabelle w Sudbury, należącym do Vale. Obecny scenariusz rozwoju projektu zakłada udostępnienie złoża przez 2 szyby (szyb eksploatacyjny oraz szyb wentylacyjny). W 2015 r. zakończono przygotowywanie kompleksowego dokumentu technicznego opisującego proces budowy kopalni. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Zarządu spółki, na terenie projektu Victoria w 2015 r. przeprowadzono dodatkowe prace eksploracyjne ukierunkowane na potwierdzenie potencjału ciągłości mineralizacji poniżej obecnie zidentyfikowanej strefy złożowej.

W 2016 r. podjęto decyzję o przeprowadzeniu weryfikacji założeń techniczno-ekonomicznych projektu przez niezależnych konsultantów. W związku z bieżącą sytuacją makroekonomiczną Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął decyzję skutkującą modyfikacją wcześniej przyjętego harmonogramu projektu.