Victoria

Projekt budowy podziemnej kopalni miedzi i niklu w Kanadzie.

Informacje ogólne

Projekt Victoria zlokalizowany jest w kanadyjskiej prowincji Ontario, w odległości około 35 km na zachód od miasta Sudbury. Projekt zakłada budowę kopalni podziemnej miedzi i niklu. Właścicielem projektu jest KGHM International (100%). Projekt znajduje się obecnie w fazie rozwoju i analiz.

 

Historia

W 2002 roku nabyto prawa do złóż mineralnych na obszarze Victoria i rozpoczęto prace poszukiwawcze na tym terenie. W wyniku zakupu przez KGHM Polska Miedź S.A. kanadyjskiej firmy górniczej Quadra FNX, w 2012 roku projekt Victoria stał się częścią grupy kapitałowej KGHM.

W 2015 roku zakończono przygotowywanie kompleksowej dokumentacji technicznej opisującej proces budowy kopalni, zakładający udostępnienie złoża przez 2 szyby (szyb eksploatacyjny oraz szyb wentylacyjny). Na terenie projektu Victoria przeprowadzono również dodatkowe prace eksploracyjne ukierunkowane na potwierdzenie potencjału ciągłości mineralizacji poniżej obecnie zidentyfikowanej strefy złożowej.

W 2016 roku podjęto decyzję o przeprowadzeniu weryfikacji założeń techniczno-ekonomicznych projektu przez niezależnych konsultantów. W związku z ówczesną sytuacją makroekonomiczną Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął decyzję skutkującą modyfikacją wcześniej przyjętego harmonogramu projektu.

Na podstawie przeprowadzonych prac analitycznych w 2017 roku, bazowy scenariusz zakłada dwie fazy rozwoju projektu Victoria obejmujące głębienie pierwszego szybu, przy jednoczesnym wykonaniu dodatkowych prac eksploracyjnych oraz w dalszej kolejności głębienie szybu produkcyjnego.

 

Produkcja

Ruda w zakładzie górniczym będzie wydobywana poprzez szyb produkcyjny. Całość rudy wydobywanej z kopalni będzie przerabiana w zakładzie Clarabelle w Sudbury należącym do Vale. Na terenie kopalni obecny będzie również drugi szyb zapewniający właściwą wentylację wyrobisk podziemnych.