Piotr Krzyżewski

(Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych)
 

Manager z wieloletnim doświadczeniem zarówno w branży produkcyjnej, jak i inwestycyjnej. Posiada praktykę w obszarze zarządzania spółką, grupą kapitałową oraz finansami w rozbudowanych grupach kapitałowych. Specjalizuje się w ocenie opłacalności inwestycji, restrukturyzacji, optymalizacji procesów, zarządzaniu ryzykiem finansowym, zarządzaniu płynnością oraz budowaniu i realizacji strategii finansowania.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach finanse  i bankowość oraz międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Ukończył studia doktoranckie na kierunku ekonomia. Posiada licencję maklerską oraz ukończone liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania zespołem, zarządzania kryzysem, komunikacji i współpracy międzynarodowej.

W latach 2006 - 2014 zarządzał finansami w Polskim Holdingu Obronnym, a następnie pełnił funkcję Prezesa ARP Venture. W latach 2016 – 2018 doradca Zarządu oraz CFO w spółce Edge One Solutions. Od roku 2018 do 2022 był Członkiem Zarządu Luma Holding Ltd. (family office), a także Członkiem Komitetu Inwestycyjnego. Zajmował się nadzorem nad całością finansów grupy kapitałowej w Polsce i za granicą.  Od 2022 roku pracował jako dyrektor biura finansów spółki z WIG20 - JSW S.A., gdzie był m.in. odpowiedzialny za płynność spółki i grupy kapitałowej, zabezpieczenie ryzyka kursowego oraz nadzór finansowy nad kluczowymi inwestycjami. 

Stworzył model biznesowy, utworzył i zarządzał funduszem drugiej rundy w Polsce.  Zbudował i pozyskał pierwsze w Europie Środkowej i Wschodniej, jedno z pierwszych w Europie finansowań zrównoważonych (SLL) w sektorze wydobywczym. Posiada doświadczenie managerskie w przemyśle wydobywczym i hutniczym w Europie oraz Afryce. Zrealizował wiele transakcji trade finance z partnerami z różnych kontynentów.

Posiada doświadczenie w negocjacjach, due diligence, przeprowadzaniu i nadzorowaniu transakcji nabycia spółek w Polsce i zagranicą. Członek Rad Nadzorczych, Komitetów Inwestycyjnych – odpowiedzialny za procesy połączeń, restrukturyzacji, procesy optymalizacyjne oraz określanie kierunków rozwoju.