Andrzej Szydło

(Prezes Zarządu) 

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, a także Szkoły Menedżerów w Przemyśle oraz Studium Strategicznego i Operatywnego Zarzadzania w Przedsiębiorstwie. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania wartością firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Doświadczony manager specjalizujący się w zarządzaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań oraz realizacji projektów inwestycyjnych i remontowych. Zajmował się m.in. wdrażaniem zarządzania wg norm ISO oraz Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Posiada umiejętności w zakresie negocjacji oraz zarządzania projektami w metodologii Prince2 i Ten Step. Umiejętności doskonalił podczas szkoleń z obszarów strategii, prawa pracy czy HR. Uczestniczył w KGHM Executive Academy organizowanej przez IMD. 

Od 2021 roku członek zarządu Hyundai Engineering Poland, wcześniej członek zarządu SPS Inscon Sp. z o.o. Od początku kariery zawodowej związany z KGHM Polska Miedź S.A., gdzie przeszedł drogę od mistrza zmianowego Huty Miedzi „Głogów”, przez kierownika wydziału elektrociepłowni, głównego energetyka, dyrektora ds. technicznych oraz dyrektora naczelnego tego oddziału. W latach 2010-2014 pracował w Centrali KGHM Polska Miedź S.A. na stanowisku dyrektora departamentu infrastruktury produkcyjnej, dyrektora departamentu technologii oraz dyrektora Programu Modernizacji Pirometalurgii. Był również przewodniczącym, a później sekretarzem Rady Nadzorczej spółki z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., Energetyka Sp. z o.o. 

Posiada Brązowy Krzyż Zasługi, Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Otrzymał również odznakę honorową Ministra Gospodarki „Za zasługi dla Energetyki”. W 2006 roku wyróżniony odznaką honorową Zasłużony dla KGHM  Polska Miedź S.A.