Zbigniew Bryja

(Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju) 

Doświadczony menadżer specjalizujący się w branży wydobywczej, zwłaszcza w zarządzaniu spółkami, nadzorze nad produkcją, nadzorze nad działaniami inwestycyjnymi w zakresie górnictwa i hutnictwa oraz nad działalnością kopalń. 

Związany z KGHM od początku kariery zawodowej. W latach 1995-1997 pełnił funkcję Głównego Inżyniera ds. Mechaniki Górotworu i Obudowy w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”, a następnie w latach 1997-2002 był Dyrektorem ds. Rozwoju i Przygotowania Produkcji w tym oddziale. Piastował stanowisko Dyrektora Naczelnego Oddziału ZG „Polkowice Sieroszowice” w latach 2002-2003. Od roku 2003 do roku 2006 pracował w Biurze Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. (obecnie Centrala) jako Dyrektor Generalny Górnictwa, a później jako Dyrektor Generalny ds. Inwestycji i Rozwoju. W ostatnich latach był Prezesem Zarządu spółek: PAK KWB Adamów S.A., PAK KWB Konin S.A., PAK Górnictwo sp. z o.o. 

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu przedsiębiorstwami, produkcją oraz z zakresu technologii górniczych. Swoje umiejętności w doskonaleniu procesów produkcyjnych czy projektach inwestycyjnych zdobywał zarówno w KGHM, jak i poza Grupą Kapitałową. 

Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Wrocławskiej ze specjalnością: technologia eksploatacji złóż, a także studium geofizyki górniczej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył szereg kursów menadżerskich na międzynarodowych uczelniach dotyczących doskonalenia procesów inwestycyjnych oraz finansowych w spółkach. 

Jest autorem oraz współautorem wielu artykułów oraz publikacji w dziedzinach, w których się specjalizuje. 

Posiada I, II i III stopień Generalnego Dyrektora Górniczego nadany przez Ministra Gospodarki. Został uhonorowany Brązowym, Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. Otrzymał również honorowe wyróżnienie „Zasłużony dla KGHM Polska Miedź S.A.” oraz „Zasłużony dla ZG „Rudna””. W latach 2002-2005 powołany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego na Członka Komisji ds. Tąpań, Odbudowy i Kierowania Stropem w Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi, a w latach 1998-2000 na Członka Komisji ds. Odbudowy Wyrobisk Korytarzowych i Komorowych.