Piotr Stryczek

(Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych) 

Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności biznesowej, doradztwa strategicznego i nadzoru korporacyjnego. Specjalizuje się w restrukturyzacji rozwojowej przedsiębiorstw i inwestycjach kapitałowych. 

Od 2015 roku był prezesem zarządu Automatyka Spółka z o.o., przedsiębiorstwa zajmującego się kompleksowym wdrażaniem nowych i utrzymaniem istniejących systemów sterowania ciągami technologicznymi w oparciu o nowoczesne rozwiązania światowych producentów. Związany z KGHM Polska Miedź S.A., gdzie pracował m.in. jako dyrektor departamentu nadzoru właścicielskiego. Prowadził procesy restrukturyzacji majątkowej i kapitałowej KGHM i nadzorował spółki z Grupy Kapitałowej. W latach 2002-2006 był wiceprezesem spółki z GK KGHM, Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. W trakcie swoje ścieżki zawodowej piastował również kierownicze funkcje w firmach Telefonika S.A. oraz TELBESKID. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja o profilu zarządzania. Posiada aplikację Radcy Prawnego. Ukończył szereg szkoleń i kursów z zakresu rachunkowości, komunikacji strategicznej czy przejęć kapitałowych. 

Zasiadał w radach nadzorczych i zarządach wielu spółek kapitałowych, w tym w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Zagłębiu Lubin, KGHM Metale oraz Krakowskiej Fabryce Kabli.