Mirosław Laskowski

(Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji) 

Od początku kariery zawodowej tj. od 1987 roku związany z KGHM Polska Miedź S.A. W latach 2015-2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji w KGHM Polska Miedź S.A. Dyrektor w Oddziałach Spółki takich jak: Zakłady Górnicze „Rudna”, Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”. Doświadczony menadżer z sukcesami w zarządzaniu dużymi zespołami pracowników odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań wspomagających efektywność biznesową i optymalizację kosztową przedsiębiorstwa. Odpowiadał m.in. za planowanie rozwoju głównego ciągu produkcyjnego oraz poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii i metod zarządzania strukturami organizacyjnymi w miedziowej spółce.

Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu planów rozwoju spółki w perspektywie 40-50 letniej. Brał czynny udział we wdrożeniu systemów zarządzania Lean Management na bazie 5S i TPM. Jest współtwórcą kilku systemów eksploatacji złóż rud miedzi oraz pomysłodawcą i współtwórcą jednolitej polityki bezpieczeństwa KGHM opartej na 3 filarach: edukacji, środowisku i zdrowiu. Tworzył w miedziowej spółce rozwiązania w zakresie zwalczania zagrożeń górniczych. Był również odpowiedzialny za kierowanie licznymi akcjami ratowniczymi.   

Otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za akcję ratunkową w kopalni Rudna w marcu 2013 roku. 

Absolwent Wydziału Górniczego ze specjalnością technologia eksploatacja złóż Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami oraz organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywał w Akademii Przywództwa i Akademii Innowacji w ICAN Institute oraz TenStep Academy w Warszawie. 

W latach 2017-2018 był członkiem Komisji ds. Zagrożenia Gazogeodynamicznego powołanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Od listopada 2018 roku jest członkiem Komisji ds. Zagrożeń przy Prezesie Wyższego Urzędu Górniczego.