Wyniki 3M'20

Data publikacji
Data kompetencji

Wyższa produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. (+1%, 174 tys. ton), wyższa produkcja srebra (+3%, 335 ton) oraz o 25% wyższy zysk netto Grupy KGHM w I kwartale 2020 roku w porównaniu do I kwartału poprzedniego roku

Skonsolidowany wynik netto KGHM w kwocie 690 mln PLN jest jednym z najwyższych zrealizowanych w ostatnich kwartałach. Grupa osiągnęła niższe przychody (-3%, 5.299 mln PLN) oraz EBITDA (-22%, 1.129 mln PLN) przy wyższym zysku netto (+25%, 690 mln PLN)

Przychody Grupy Kapitałowej KGHM osiągnęły w I kwartale 2020 roku wartość 5.299 mln PLN i były niższe o 189 mln PLN (-22%) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zmniejszenie przychodów we wszystkich segmentach nastąpiło głównie w związku z mniej korzystnymi uwarunkowaniami makroekonomicznymi. Przychody ze sprzedaży KGHM Polska Miedź S.A. wyniosły 4.225 mln PLN i były niższe o 91 mln PLN (-2%) niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Obniżenie przychodów Jednostki Dominującej wynika z niższych notowań miedzi przy korzystniejszym kursie walutowym USD/PLN i zwiększonym wolumenie sprzedaży srebra i złota. Spadek ceny miedzi o ponad 9%, nieco pomogły wzrosty cen srebra (+8,5%). Średnia cena miedzi w Q1 to 5637 $/tonę, srebra 16,91 $/uncję. Umocnienie dolara względem złotego nie było tak silne jak rok wcześniej.

Na poziomie skorygowanej EBITDA Grupy Kapitałowej KGHM zanotowano zmniejszenie wskaźnika w podstawowych segmentach: KGHM Polska Miedź S.A. (-99 mln PLN, -10%), KGHM International (-118 mln PLN, -69%) oraz Sierra Gorda (-114 mln PLN, -52%).

INVESTOR KIT:

Raport okresowy

Zestawienie wyników [xls]

IR Release

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Q&A

Czat inwestorski

Investor Factsheet