Przetargi nieograniczone

Trwające przetargi nieograniczone w KGHM znajdują się w poniższej tabeli.

Zarejestrowani Dostawcy mogą przystąpić do przetargu wysyłając wiadomość email na adres osoby prowadzącej postępowanie z prośbą o dodanie do postępowania. Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:

Temat: Postępowanie nr ….

  1. Twój numer dostawcy w Ariba Network (przykładowy numer: AN11111111111),
  2. Nazwa postępowania, w którym chcesz wziąć udział,
  3. Numer zdarzenia elektronicznego dla postępowania (podany w szczegółach ogłoszenia).

np.: 03/07/2022
np.: 03/07/2022
Data publikacji Termin składania ofert Kategoria Tytuł Data aktualizacji
09/05/2022 - 14:30 15/07/2022 - 13:00 Usługi remontowe, serwisowe maszyn i urządzeń na powierzchni Obsługa serwisowa prasopaczkarki Louritex typ PHEF 3VB RX3 400x600 Baler, rok produkcji 2018 01/07/2022 - 07:32
29/06/2022 - 08:53 15/07/2022 - 23:59 Pompy elektryczne i części zamienne do pomp HZ16-Zakup i dostawa pomp głębinowych GRUNDFOS 29/06/2022 - 09:13
24/06/2022 - 12:38 15/07/2022 - 23:59 Części do SMG „KGHM ZANAM – Dostawa połączeń tulejowo sworzniowych” – postępowanie ramowe 24/06/2022 - 15:10
29/06/2022 - 06:38 15/07/2022 - 23:59 Roboty  montażowe JGKR-ME-2022-36P Budowa rozdzielni SN ARd-11.2.4.1 29/06/2022 - 07:11
01/07/2022 - 13:02 16/07/2022 - 23:59 Energetyka, obiekty elektroenergetyczne na powierzchni KGHM ZANAM " budowa lini kablowej 6k z rozdzielni R2, pole nr C11 2 HM Legnica do GST w KGHM ZANAM S.A. Zakład w Legnicy" 01/07/2022 - 14:00
01/07/2022 - 13:26 16/07/2022 - 23:59 Wyroby metalowe i hutnicze KGHM ZANAM - Dostawa złomu żeliwnego wg PN-62 H-15100 01/07/2022 - 14:00
29/06/2022 - 08:22 18/07/2022 - 23:59 Roboty budowlane HZ14-Dostawa i montaż stolarki drzwiowej dla zadania pn. Budowa instalacji grzewczej powietrza wlotowego do szybu GG1” 29/06/2022 - 09:13
29/06/2022 - 11:34 19/07/2022 - 23:59 Energetyka, obiekty elektroenergetyczne na powierzchni WS1036246496 - Projektowanie i budowa stacji GST 110_10 kV przy szybie GG-2 wraz z liniami elektroenergetycznymi 110 kV 29/06/2022 - 12:17
01/07/2022 - 13:47 19/07/2022 - 23:59 Szynowe wozy kopalniane JGKP-LP-P-22-0157 Zakup kopalnianych wozów szynowych 01/07/2022 - 14:00
30/06/2022 - 14:26 20/07/2022 - 23:59 Roboty budowlane JGKR-IK-2022-42P Remont stropu zbiornika rozładowczego i pomostu +15 wieży R-II 30/06/2022 - 14:37

Strony