Przetargi nieograniczone

Trwające przetargi nieograniczone w KGHM znajdują się w poniższej tabeli.

Zarejestrowani Dostawcy mogą przystąpić do przetargu wysyłając wiadomość email na adres osoby prowadzącej postępowanie z prośbą o dodanie do postępowania. Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:

Temat: Postępowanie nr ….

  1. Twój numer dostawcy w Ariba Network (przykładowy numer: AN11111111111),
  2. Nazwa postępowania, w którym chcesz wziąć udział,
  3. Numer zdarzenia elektronicznego dla postępowania (podany w szczegółach ogłoszenia).

np.: 02/12/2022
np.: 02/12/2022
Data publikacji Termin składania ofert Kategoria Tytuł Data aktualizacji
26/10/2022 - 11:36 15/12/2022 - 23:59 Inwestycje w hutach dot. urządzeń i instalacji odpylających (odpylnie, filtry workowe, elektrofiltry, skrubery, chłodnice , gazociągi, kanały, kominy) Odtworzenie odpylni pieców anodowych Etap II 23/11/2022 - 15:10
25/11/2022 - 12:15 15/12/2022 - 23:59 Maszyny i pojazdy specjalistyczne związane z obsługą kolei (wagony…) JGHG-FT- Wygumowanie zbiornika wagonu kolejowego 25/11/2022 - 12:33
25/11/2022 - 09:44 15/12/2022 - 23:59 Usługi remontowe, serwisowe maszyn i urządzeń na powierzchni Serwisowanie i naprawa urządzeń i instalacji w Magazynie Kwasu Siarkowego KGHM Metraco S.A. w Szczecinie 25/11/2022 - 10:32
29/11/2022 - 13:40 15/12/2022 - 23:59 Normalia i elementy złączne DOSTAWA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH I GWOŻDZI 29/11/2022 - 14:13
07/11/2022 - 11:00 16/12/2022 - 14:00 IT- systemy i usługi informatyczne „Zakup systemu MES - dostawa i wdrożenie systemu telemetrycznego w Zakładzie Produkcji Kruszyw w Głogowie i Legnicy 25/11/2022 - 11:35
01/12/2022 - 12:05 16/12/2022 - 23:59 Usługi remontowe, serwisowe maszyn i urządzeń na powierzchni ENE-E3-PN-988-2022 - Przeglądy oraz naprawy układu ciągłego pomiaru spalin kotłów gazowych KW1, KW2 na Wydziale EC3 Głogów 01/12/2022 - 12:33
01/12/2022 - 14:04 16/12/2022 - 23:59 Usługi remontowe, serwisowe maszyn i urządzeń na powierzchni ENE-E3-PN-971-2022 - Przeglądy okresowe oraz naprawy doraźne i awaryjne urządzeń dźwignicowych na Wydziale EC-3 Głogów 01/12/2022 - 14:35
02/12/2022 - 08:20 19/12/2022 - 23:59 Usługi projektowe dot. inwestycji i remontów w hutach i ZWR (analizy, ekspertyzy, koncepcje, projekty budowlane i techniczne) Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania TE Modernizacja instalacji opalania PZ HMG I poprzez dostosowanie jej do nowego typu oleju 02/12/2022 - 08:43
01/12/2022 - 14:18 19/12/2022 - 23:59 Usługi remontowe, serwisowe maszyn i urządzeń na powierzchni Czyszczenie rurociągów wody obiegowej i szlamowej oraz instalacji suchej odpylni gazów na Wydziale Pieców szybowych 01/12/2022 - 14:35
08/11/2022 - 08:17 12/01/2023 - 23:59 Maszyny i pojazdy specjalistyczne związane z obsługą kolei (wagony…) Zakup 272 sztuk wagonów pod przewóz koncentratu rudy miedzi 22/11/2022 - 10:52

Strony