Przetargi nieograniczone

Trwające przetargi nieograniczone w KGHM znajdują się w poniższej tabeli.

Zarejestrowani Dostawcy mogą przystąpić do przetargu wysyłając wiadomość email na adres osoby prowadzącej postępowanie z prośbą o dodanie do postępowania. Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:

Temat: Postępowanie nr ….

  1. Twój numer dostawcy w Ariba Network (przykładowy numer: AN11111111111),
  2. Nazwa postępowania, w którym chcesz wziąć udział,
  3. Numer zdarzenia elektronicznego dla postępowania (podany w szczegółach ogłoszenia).

np.: 23/09/2023
np.: 23/09/2023
Data publikacji Termin składania ofert Kategoria Tytuł Data aktualizacji
25/08/2023 - 14:41 30/09/2023 - 23:59 Budowa i modernizacje maszyn wyciągowych MERCUS-U-H4-MC-08-2023 DOSTAWA TŁOCZYSKA 314630S SIŁOWNIKA FI250 140 L4710 23/09/2023 - 18:39
18/09/2023 - 10:30 01/10/2023 - 23:59 Dostawy materiałów budowlanych Dostawa bloczków betonowych i żużlobetonowych 18/09/2023 - 11:10
22/09/2023 - 14:21 01/10/2023 - 23:59 Roboty budowlane ,, Świadczenie prac remontowych oraz przeprowadzanie napraw z zakresu ogólnobudowlanego w O-HMC w latach 2023-2026- postępowanie nr 2” 23/09/2023 - 18:39
20/09/2023 - 14:44 01/10/2023 - 23:59 Usługi porządkowe i pralnicze Utrzymanie terenów zielonych w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w latach 2024-2025 23/09/2023 - 18:39
01/09/2023 - 09:32 01/10/2023 - 23:59 Inwestycje w hutach dot. urządzeń i instalacji dla fabryk kwasu siarkowego (skrubery, elektrofiltry, wieże absorpcyjne, zbiorniki, wymienniki ciepła, aparaty kontaktowe, instalacje sub. nieb., stanowiska załadowcze, nalewaki, pompy chemiczne) Odtworzenie zbiornika produktu H2SO4 wraz z instalacją korygowania barwy kwasu 22/09/2023 - 15:04
14/09/2023 - 10:27 02/10/2023 - 23:59 MCZ - dostawy Zakup z dostawą ultrasonografu dla potrzeb MCZ S.A. 23/09/2023 - 18:39
19/09/2023 - 07:59 02/10/2023 - 23:59 Pompy elektryczne i części zamienne do pomp JGKR-IK-2023-38U Remont pomp zatapialnych typu 6SP 13S-8, 6SP 14S-8, 6SP 16S-8 w wykonaniu soloodpornym w wersji napięciowej 500V i 1000V 19/09/2023 - 08:34
20/09/2023 - 12:16 02/10/2023 - 23:59 Roboty budowlane HZ16-wykonanie robót branży technologicznej dla zadania „Budowa rurociągu wody zwrotnej na trasie pompownia Damówka-ZWR Lubin” od węzłów W89-W118 i W162-W225.1. 20/09/2023 - 13:04
18/09/2023 - 13:41 02/10/2023 - 23:59 Roboty budowlane ENE-WPEC-PN-695-2023_Remont podpór pionowych magistrali ciepłowniczej DN 500 w Głogowie 23/09/2023 - 18:39
19/09/2023 - 08:59 02/10/2023 - 23:59 Rury i armatura (dostawy) ENE-NZ-PN-690-2023_Zakup rur stalowych nierdzewnych 316L 23/09/2023 - 18:39

Strony