Przetargi nieograniczone

Trwające przetargi nieograniczone w KGHM znajdują się w poniższej tabeli.

Zarejestrowani Dostawcy mogą przystąpić do przetargu wysyłając wiadomość email na adres osoby prowadzącej postępowanie z prośbą o dodanie do postępowania. Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:

Temat: Postępowanie nr ….

  1. Twój numer dostawcy w Ariba Network (przykładowy numer: AN11111111111),
  2. Nazwa postępowania, w którym chcesz wziąć udział,
  3. Numer zdarzenia elektronicznego dla postępowania (podany w szczegółach ogłoszenia).

np.: 23/06/2022
np.: 23/06/2022
Data publikacji Termin składania ofert Kategoria Tytuł Data aktualizacji
20/05/2022 - 10:58 25/05/2022 - 23:59 Usługi laboratoryjne Wyciąg chemiczny - Zakup dygestorium 23/05/2022 - 15:11
17/05/2022 - 11:33 25/05/2022 - 23:59 Wyroby metalowe i hutnicze Dostawa ogniwowych łańcuchów technicznych, górniczych i gospodarczych 23/05/2022 - 15:11
11/05/2022 - 13:29 25/05/2022 - 23:59 Narzędzia i sprzęt warsztatowy HZ04-Zakup stołu 27 1 2 RK27 1 2 American Block 23/05/2022 - 15:11
16/05/2022 - 08:39 26/05/2022 - 23:59 Utrzymanie ruchu hut Wykonanie badań monitoringowych żużla z pieca elektrycznego w latach 2022-2024 16/05/2022 - 08:50
29/04/2022 - 14:24 26/05/2022 - 23:59 AKPiA i elektronika Remont wagi taśmociągowej QR-03 w Rejonie ZWR Polkowice 18/05/2022 - 10:01
17/05/2022 - 11:54 26/05/2022 - 23:59 Usługi projektowe dot. inwestycji i remontów w hutach i ZWR (analizy, ekspertyzy, koncepcje, projekty budowlane i techniczne) ENE-WPEC-PN-376-2022 - Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Lipowa 2-2a i Jagiełły 31 w Ścinawie (opracowanie dokumentacji projektowej) 18/05/2022 - 10:22
12/05/2022 - 12:19 26/05/2022 - 23:59 Roboty budowlane Remonty obiektów budowlanych w Zakładach_Obiektach KGHM Metraco S.A 15/05/2022 - 01:08
17/05/2022 - 10:40 26/05/2022 - 23:59 Remonty w hutach - urządzeń i instalacji elektrorafinacji JGHG-I-1-2022 Remont zbiornika magazynowego ścieków nr 1 na HMG I 18/05/2022 - 10:22
11/05/2022 - 12:34 26/05/2022 - 23:59 Narzędzia i sprzęt warsztatowy JGHG-IP-2022 DKJ Młynek laboratoryjny 14/05/2022 - 01:41
08/04/2022 - 13:17 26/05/2022 - 23:59 Remonty i inwestycje dot. instalacji i urządzeń a także utrzymanie ruchu ZWR (m.in. dotyczące rozdrabialni, młynowni i flotacji oraz suszarni) Wymiana pieców i układów odciągu spalin suszarek obrotowych S1 i S2 w Rejonie ZWR Rudna 17/05/2022 - 11:36

Strony