PR_WS1885073804_NITROERG_PIW_2024 Generalne wykonawstwo (zaprojektuj i wybuduj) - odtworzenie budynku suszenia i sitowania MWI (I-11) na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Bieruń

Start date
Response deadline
Posting ID
Doc1894623561
Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest wyburzenie istniejącego budynku I-11, a następnie wykonanie projektu i odbudowa budynku, wraz z uzyskaniem pozwolenia na odbudowę. Oferty należy składać elektronicznie, zgodnie z RFP, bezpośrednio w systemie zakupowym SAP ARIBA. Oferty handlowe przesłane jako załącznik do wiadomości w serwisie Discovery Network nie będą akceptowane. Pełna dokumentacja przetargowa dostępna jest w systemie zakupowym SAP ARIBA. Zamawiający wymaga dokonania obowiązkowej wizji lokalnej. Szczegóły opisano w SIWZ.
Buyer name
Bożena Wanot
Buyer email
Buyer phone number
+48887880700‬
Last Update: