Sudbury

KGHM posiada w zagłębiu Sudbury szereg aktywów o bogato zmineralizowanych strefach złożowych.

Informacje ogólne

Zagłębie Sudbury położone jest w środkowym Ontario w Kanadzie, około 400 km na północ od Toronto. KGHM posiada tam szereg aktywów, w których wydobywa się rudę miedzi i niklu wraz z metalami szlachetnymi. Do najważniejszych aktywów należy kopalnia podziemna McCreedy West, prowadzące obecnie eksploatację z wykorzystaniem upadowej.

 

Historia

Pierwszą aktywność górniczą na aktywach obecnie należących do KGHM w Sudbury rozpoczęto jeszcze w I poł. XIX w., wydobywając głównie rudę niklową.

Na McCreedy West prowadzone prace eksploracyjne zaowocowały odkryciem złoża kontaktowego niklu, którego eksploatację rozpoczęto w 2003 roku. W latach 2005-2011 eksploatację prowadzono na złożu spągowym miedzi. Od 2011 roku kopalnia prowadzi (z przerwami) wydobycie bogatego w miedź i metale szlachetne złoża kontaktowego niklu.

W 2005 roku dokonano odkrycia złoża Morrison, bogatego w polimetaliczną rudę o wysokich zawartościach miedzi, niklu i metali szlachetnych, którego eksploatację rozpoczęto w 2008 roku. W I kw. 2019 r. nastąpiło wstrzymanie wydobycia ze złoża Morrison.

 

Produkcja

Eksploatacja prowadzona jest przy pomocy technik górniczych uzależnionych od geometrii złoża. Jest to głównie zmechanizowana metoda selektywnego wybierania z podsadzaniem kolejnych poziomów od dołu do góry oraz z wydzielaniem podpoziomów. Dla zmniejszenia zubożenia oraz zwiększenia wartości rudy w obszarach, w których występują cienkie żyły, stosuje się również konwencjonalne wybieranie magazynowe rudy. Całość rudy wydobywanej z kopalń jest przerabiana w zakładzie Clarabelle w Sudbury, należącym do Vale.