System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania

Systemy zarządzania wg norm ISO są uznanymi w świecie standardami wskazującymi przedsiębiorstwom optymalny sposób działania. Coraz więcej firm szuka dostawców i kooperantów przede wszystkim wśród przedsiębiorstw posiadających takie systemy zarządzania. Wdrożenie i doskonalenie systemów nie jest zatem modą, lecz istotnym narzędziem zapewnienia konkurencyjności.

Potencjał ciągłego doskonalenia, wynikający z funkcjonowania systemów zarządzania jakością, środowiskowego, BHP, bezpieczeństwa informacji, zarządzania energią, itd. jest w zasięgu wszystkich przedsiębiorstw i innych podmiotów, chcących się rozwijać, bez względu na wielkość, formę własności czy branżę.

Jako lider nowych trendów zarządzania już na początku lat 90. KGHM zaczął wprowadzać, w Oddziałach (hutach) i w spółkach zależnych, standaryzowane systemy zarządzania. W pierwszej kolejności wprowadzano System Zarządzania Jakością, co wynikało z konieczności poszukiwania rynków zewnętrznych (w przypadku spółek) lub spełnienia wymagań handlowych, np. (Londyńskiej Giełdy Metali (w przypadku hut).

Przodującym Oddziałem w tym względzie była Huta Miedzi Cedynia, która już w roku 1995 wdrożyła System Zarządzania Jakością, a w 1999 roku - Zintegrowany System Zarządzania. W następnych latach kolejne Oddziały samodzielnie implementowały poszczególne systemy i je integrowały.

Z uwagi na specyfikę branży koncentrowano się na jakości, środowisku, bezpieczeństwie i higienie pracy, energii oraz zarządzaniu usługami informatycznymi. Certyfikowane Zintegrowane Systemy Zarządzania, o takim samym zakresie jak w HM Cedynia, funkcjonują również od wielu lat w Zakładzie Hydrotechnicznym, ZWR, HM Legnica i HM Głogów.

Od 2015 r. podjęto działania mające na celu zintegrowanie systemów funkcjonujących w Oddziałach na poziomie Spółki. Pierwszym wspólnym systemem zarządzania obejmującym cały KGHM Polska Miedź S.A. został System Zarządzania Energią, funkcjonujący w oparciu o normę ISO 50001 i certyfikowany w 2017 r.

Wdrożenia nowych wydań norm ISO oraz nowych systemów zarządzania opartych o międzynarodowe standardach ISO - są koordynowane i wspomagane centralnie, w celu i utrzymania w Spółce pełnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Pierwszym krokiem w tym kierunku było wdrożenie w Centrali oraz O/COPI KGHM Polska Miedź S.A. Systemu Zarządzania BHP opartego na normie ISO 45001 i jego grupowa certyfikacja oraz Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi opartego o na normie ISO 37001 w całej Grupie Kapitałowej KGHM.

Kolejnym krokiem będzie uruchomienie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji w oparciu o normę ISO 27001 w Grupie Kapitałowej oraz wprowadzenie Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001 w Centrali KGHM (w pierwszej kolejności), a następnie w Oddziałach Górniczych a także Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w oparciu o normę ISO 22301 dla Głównego Ciągu Technologicznego KGHM.

Aktualny stan wdrażania i certyfikowania znormalizowanych systemów zarządzania w Centrali i Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. przedstawia poniższa tabela:

Centrala KGHMO/ZGLO/ZGPSO/ZGRO/HMGO/HMLO/HMCO/ZWRO/ZHO/COPIO/JRGH*
ISO 9001PDFPDFPDFPDFPDFPDF
ISO 14001PDFPDFPDFPDFPDFPDFPDF
ISO 45001PDFPDFPDFPDFPDF PDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDF
ISO/IEC 20000-1PDF
ISO 50001PDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDF
Polityki systemowePDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDF

*W Jednostce Ratownictwa Górniczo-Hutniczego certyfikowany jest system zarządzania BHP na zgodność z normą ISO 45001 w zakresie prowadzenia prac podwodnych w podziemnych wyrobiskach górniczych.