System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania

Systemy zarządzania wg norm ISO są uznanymi w świecie standardami wskazującymi przedsiębiorstwom optymalny sposób działania. Coraz więcej firm szuka dostawców i kooperantów przede wszystkim wśród przedsiębiorstw posiadających takie systemy zarządzania. Wdrożenie i doskonalenie systemów nie jest zatem modą, lecz istotnym narzędziem zapewnienia konkurencyjności.

Potencjał ciągłego doskonalenia, wynikający z funkcjonowania systemów zarządzania jakością, środowiskowego, BHP, bezpieczeństwa informacji, zarządzania energią, itd. jest w zasięgu wszystkich przedsiębiorstw i innych podmiotów, chcących się rozwijać, bez względu na wielkość, formę własności czy branżę.

Jako lider nowych trendów zarządzania już na początku lat 90. KGHM zaczął wprowadzać, w Oddziałach (hutach) i w spółkach zależnych, standaryzowane systemy zarządzania. W pierwszej kolejności wprowadzano System Zarządzania Jakością, co wynikało z konieczności poszukiwania rynków zewnętrznych (w przypadku spółek) lub spełnienia wymagań handlowych, np. (Londyńskiej Giełdy Metali (w przypadku hut).

Przodującym Oddziałem w tym względzie była Huta Miedzi Cedynia, która już w roku 1995 wdrożyła System Zarządzania Jakością, a w 1999 roku - Zintegrowany System Zarządzania. W następnych latach kolejne Oddziały samodzielnie implementowały poszczególne systemy i je integrowały.

Z uwagi na specyfikę branży koncentrowano się na jakości, środowisku, bezpieczeństwie i higienie pracy, energii oraz zarządzaniu usługami informatycznymi. Certyfikowane Zintegrowane Systemy Zarządzania, o takim samym zakresie jak w HM Cedynia, funkcjonują również od wielu lat w Zakładzie Hydrotechnicznym, ZWR, HM Legnica i HM Głogów.

Od 2015 r. podjęto działania mające na celu zintegrowanie systemów funkcjonujących w Oddziałach na poziomie Spółki. Pierwszym wspólnym systemem zarządzania obejmującym cały KGHM Polska Miedź S.A. został System Zarządzania Energią, funkcjonujący w oparciu o normę ISO 50001 i certyfikowany w 2017 r.

Wdrożenia nowych wydań norm ISO oraz nowych systemów zarządzania opartych o międzynarodowe standardach ISO - są koordynowane i wspomagane centralnie, w celu i utrzymania w Spółce pełnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Pierwszym krokiem w tym kierunku było wdrożenie w Centrali oraz O/COPI KGHM Polska Miedź S.A. Systemu Zarządzania BHP opartego na normie ISO 45001 i jego grupowa certyfikacja oraz Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi opartego o na normie ISO 37001 w całej Grupie Kapitałowej KGHM.

Kolejnym krokiem będzie uruchomienie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji w oparciu o normę ISO 27001 w Grupie Kapitałowej oraz wprowadzenie Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001 w Centrali KGHM (w pierwszej kolejności), a następnie w Oddziałach Górniczych a także Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w oparciu o normę ISO 22301 dla Głównego Ciągu Technologicznego KGHM.

Aktualny stan wdrażania i certyfikowania znormalizowanych systemów zarządzania w Centrali i Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. przedstawia poniższa tabela:

  KGHM O/ZGL O/ZGPS O/ZGR O/HMG O/HML O/HMC O/ZWR O/ZH O/COPI O/JRGH*
ISO 9001         PDF PDFPDF PDFPDF PDF      
ISO 14001 PDF PDF PDF PDF PDF PDFPDF PDFPDF PDF PDF    
ISO 45001 PDF PDF PDF PDF PDF PDFPDF PDFPDF PDF PDF PDF PDF
ISO/IEC 20000-1                   PDF  
ISO 50001 PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Polityki systemowe

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

      PDF PDF PDF PDF PDF PDF  

*W Jednostce Ratownictwa Górniczo-Hutniczego certyfikowany jest system zarządzania BHP na zgodność z normą ISO 45001 w zakresie prowadzenia prac podwodnych w podziemnych wyrobiskach górniczych.