System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania

W obecnych czasach Systemy Zarządzania wg norm ISO są standardami wyznaczającymi przedsiębiorstwom sposób działania. Coraz więcej firm szuka dostawców i kooperantów wyłącznie wśród przedsiębiorstw posiadających wdrożony i certyfikowany System Zarządzania. Wdrożenie systemu zarządzania nie jest, zatem modą, lecz warunkiem konkurencyjności. Wymóg stosowania Systemu Zarządzania jakością, środowiskowego, BHP, bezpieczeństwa informacji, zarządzania energią, itd. dotyczy wszystkich przedsiębiorstw bez względu na wielkość, formę własności czy branżę.

Jako lider zmian już na początku lat 90 KGHM zaczął wdrażać, w pierwszej kolejności w swoich Oddziałach (hutach) i w spółkach zależnych, standaryzowane systemy zarządzania. Początkowo dotyczyło to systemu zarządzania jakością i wynikało z konieczności poszukiwania rynków zewnętrznych (w przypadku spółek) lub spełnienia wymagań handlowych (Londyńska Giełda Metali w przypadku hut).

Przodującym Oddziałem w tym względzie była Huta Miedzi Cedynia, która już w roku 1995 wdrożyła system zarządzania jakością. Obecnie w hucie jest stosowany zintegrowany system zarządzania, spełniający wymagania norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, OHSAS 18001 i PN-N-18001. Wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania o podobnym zakresie funkcjonują także w Hucie Miedzi Legnica i Głogów oraz Zakładzie Wzbogacania Rud. Z jedną różnicą, że w Hucie Miedzi Legnica i Głogów działa System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 i PN-N-18001. Natomiast w Zakładach Górniczych funkcjonują systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, certyfikowane na zgodność z polską normą PN-N-18001. Z kolei w Zakładzie Hydrotechnicznym wdrożono systemy zarządzania spełniające wymagania norm PN-EN ISO 14001, PN-EN ISO 50001 i PN-N-18001, w Centralnym Ośrodku Przetwarzania Informacji funkcjonuje system zarządzania usługami informatycznymi wg normy ISO/IEC 20000-1 a z kolei w Jednostce Ratownictwa Górniczo-Hutniczego certyfikowany jest system zarządzania BHP na zgodność z normą PN-N-18001 w zakresie prowadzenia prac podwodnych w podziemnych wyrobiskach górniczych. Aktualny stan wdrażania i certyfikowania znormalizowanych systemów zarządzania w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. przedstawia poniższy rysunek 1.

Dzisiaj pracujemy nad wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w KGHM Polska Miedź S.A. na podstawie opracowanej w projekcie Koncepcji wdrożenia ZSZ w KGHM Polska Miedź SA opartego na zarzadzaniu procesowym i podejściu systemowym wg międzynarodowych norm, m.in.:

  • System zarządzania jakością (zgodny z ISO 9001)
  • System zarządzania środowiskowego (zgodny z ISO 14001),
  • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (zgodny z OHSAS 18001),
  • System zarządzania bezpieczeństwem informacji (zgodny z ISO 27001),
  • System zarządzania usługami IT (zgodny ISO 20000),
  • System zarządzania energią (zgodny z ISO 50001).
Centrala KGHMO/ZG LubinO/ZG
Pol -Sier
O/ZG RudnaO/HM GłogówO/HM LegnicaO/ HM CedyniaO/ZWRZakład Hydrote
chniczny
COPIJRGH*
ISO 9001 PDF PDF PDF PDF
ISO 14001 PDF PDF PDF PDF PDF
PN-N-18001/OHSAS18001/ISO 45001 PDF PDF PDF PDF  PDFPDF PDF PDF PDF PDF
ISO 20000-1 PDF
ISO 50001 PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Polityki systemowe PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF

*W Jednostce Ratownictwa Górniczo-Hutniczego certyfikowany jest system zarządzania BHP na zgodność z normą PN-N-18001 w zakresie prowadzenia prac podwodnych w podziemnych wyrobiskach górniczych.