Kompetentni w branży

KGHM od początków swojego istnienia angażuje się we współpracę z lokalnymi szkołami kształcącymi w zawodach istotnych z perspektywy zatrudnienia w naszej organizacji. Od roku 2018 r. współpracy tej nadano ramy w postaci programu „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”, podpisując listy intencyjne z organami prowadzącymi szkoły z powiatów: legnickiego, bolesławieckiego, lubińskiego, głogowskiego oraz polkowickiego. 

Kompetentni w branży

Oferta edukacyjna szkół, z którymi współpracujemy w ramach programu „Kompetentni w branży”:

Sprawdź ofertę szkoły Klasy patronackie
ZS nr 1 im. B. Krupińskiego w Lubinie
 • technik górnictwa podziemnego
 • technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny
 • technik mechatronik
 • technik elektryk
 • technik mechanik
 • górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny
 • elektryk
ZS MCKK w Lubinie
 • technik górnictwa podziemnego
 • technik  podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny
 • technik elektryk
 • górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny
 • elektryk
 • operator maszyn i urządzeń przeróbczych
ZS w Chocianowie
 • technik mechatronik
 • mechatronik
ZS im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
 • elektromechanik
ZSTiO im. H. Pobożnego w Legnicy
 • technik przemysłu metalurgicznego
 • technik hutnik
ZS Mechanicznych w Bolesławcu
 • technik górnictwa podziemnego
ZS im. Wyżykowskiego w Głogowie
 • technik górnictwa podziemnego
 • technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny
 • technik przemysłu metalurgicznego
 • technik hutnik
ZS Politechnicznych w Głogowie
 • technik mechanik
 • technik elektryk
ZS Elektryczno - Mechanicznych w Legnicy
 • technik elektronik
 • technik elektryk

Celem programu „Kompetentni w branży” jest ścisła współpraca na linii szkoła – KGHM, która umożliwi kształcenie młodych ludzi zgodnie z realnymi wymaganiami biznesu oraz najnowszymi osiągnięciami przemysłu miedziowego.

Uczniowie, zdobywający wiedzę w klasach patronackich, mogą liczyć na merytoryczną pomoc naszej Spółki, dostęp do materiałów dydaktycznych, a przede wszystkim mogą skorzystać z dedykowanego im programu stypendialnego oraz możliwości odbycia praktycznej nauki zawodu.

Wspólnie ze szkołami realizujemy działania w obszarze kształtowania programów nauczania, rozszerzania zakresu i form praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym środowisku pracy, pozyskiwania przez uczniów uprawnień kwalifikacyjnych, doradztwa zawodowego i motywowania uczniów oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

Klasy patronackie to:

 • Program Stypendialny dla najlepszych uczniów, którego zasady określa Regulamin dostępny w formie załącznika,
 • Warsztaty z rozwijania umiejętności interpersonalnych,
 • Możliwość odbywania wizyt zawodoznawczych, udziału w prelekcjach, lekcjach eksperckich,
 • Udział w konferencjach, warsztatach i seminariach organizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. dla swoich pracowników oraz innych inicjatywach skierowanych do społeczności pracowników firmy.

Wspieramy również nauczycieli poprzez:

 • Wizyty zawodoznawcze w naszych Oddziałach oraz innych rekomendowanych instytucjach,
 • Dofinansowanie udziału w konferencjach, szkoleniach, kursach i innych inicjatywach edukacyjnych mających wpływ na rozwój zawodowy nauczyciela,
 • Możliwość udziału w konferencjach, warsztatach i seminariach organizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz innych inicjatywach skierowanych do pracowników firmy,
 • Współpracę w zakresie opracowywania materiałów dydaktycznych,
 • Organizację konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

Szczegółowa lista klas objętych patronatem w roku szkolnym 2021/2022 [PDF]

Szczegółowa lista klas objętych patronatem w roku szkolnym 2020/2021 [PDF]

Szczegółowa lista klas objętych patronatem w roku szkolnym 2019/2020 [PDF]

Szczegółowa lista klas objętych patronatem w roku szkolnym 2018/2019 [PDF]

ZOBACZ FILM - Jaką szkołę wybrać