Wyniki 6M'19

Data publikacji
Data kompetencji

KGHM: solidne wzrosty pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych

Kolejne rekordy w produkcji miedzi i wynikach finansowych odnotowała Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. W pierwszym półroczu tego roku zarobiła netto 970 mln zł, czyli o 59 procent więcej niż w tym samym okresie roku 2018. Jednym z zauważalnych trendów jest konsekwentny wzrost produkcji w Grupie Kapitałowej, w tym w chilijskiej Sierra Gorda. W samym drugim kwartale 2019 r. produkcja miedzi płatnej w KGHM Polska Miedź S.A. wyniosła prawie 145 tys. ton. To najlepszy wynik kwartalny od trzeciego kwartału 2015 r. W porównaniu do drugiego kwartału 2018 r. produkcja wzrosła o 24%.

Finansowe rekordy

Wysoki zysk netto osiągnięty przez Grupę KGHM idzie w parze z rekordowymi przychodami na poziomie 11,2 mld zł oraz znakomitą EBITDA, która wyniosła 2,7 mld zł. W tym samym okresie 2018 roku, przychody wyniosły 9,4 mld zł, przy EBITDA na poziomie 2,6 mld zł. Oznacza to wzrost EBITDA o 7 procent i wzrost przychodów aż o 19 procent (pierwsze półrocze tego roku w stosunku do pierwszego półrocza 2018).

Znacznie lepsze wyniki produkcyjne i finansowe w stosunku do analogicznego okresu 2018 zostały osiągnięte pomimo niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej.

- Konsekwentnie realizujemy strategię, stawiamy na doskonałe zarządzanie i efektywność pracy. To skutkuje świetnymi wynikami. Opublikowane dane jasno pokazują, że dobrze analizujemy trendy i kwartał po kwartale budujemy coraz silniejszą pozycję firmy nie tylko teraz, ale na długie lata - podkreśla Marcin Chludziński, prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 

Grupa Kapitałowa osiągnęła w pierwszych sześciu miesiącach tego roku zysk netto wyższy o 359 mln zł niż w ciągu 6 miesięcy 2018 roku, a jej przychody wzrosły o 1,8 mld zł. Tak istotne dodatnie dynamiki zostały zrealizowane pomimo spadku o około 11 procent średniorocznych cen miedzi.

W I półroczu br. KGHM wyemitował również obligacje, z sukcesem pozyskując z rynku 2 mld złotych.

- Osiągnięcie imponującego skonsolidowanego wyniku netto, w wysokości 970 mln zł oraz znaczący wzrost przychodów oraz EBITDA w Grupie związane są z większą sprzedażą miedzi i srebra oraz korzystnego kursu walutowego metali, który okazał się na tyle silny że zminimalizował wpływ niższych notowań metali na rynku w ostatnich sześciu miesiącach – wyjaśnia Katarzyna Kreczmańska-Gigol, wiceprezes ds. finansowych, KGHM Polska Miedź S.A.

Więcej miedzi i srebra oraz tańsze koncentraty

Zanotowane dobre wyniki finansowe istotnie związane są z lepszą niż w 2018 roku produkcji. Spółka wyprodukowała więcej miedzi elektrolitycznej w polskich aktywach oraz więcej  miedzi płatnej w chilijskiej kopalni Sierra Gorda. Grupa odnotowała też spadek kosztów produkcji koncentratu miedzi C1.

Cała Grupa Kapitałowa wyprodukowała w pierwszym półroczu tego roku 352 tysiące ton miedzi płatnej, czyli o 19 procent więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Przekroczenie planu produkcji miedzi elektrolitycznej, do poziomu 287 tysięcy ton, związane jest ze wzrostem dyspozycyjności ciągów technologicznych.

- Wysoką produkcję metali osiągnięto pomimo prowadzonych w tym samym czasie ambitnych inwestycji, które częściowo spowolniały pracę w naszych hutach przetwarzających koncentrat.  W  Hucie Legnica  uruchomiono długo oczekiwany piec WTR - przypomina wiceprezes ds. produkcji, Radosław Stach.

Wśród danych za pierwsze półrocze tego roku, na uwagę zasługuję 47 procentowy wzrost produkcji srebra (713 ton), w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (485 ton).

Chilijska kopalnia Sierra Gorda odnotowała w ostatnim półroczu stabilny  wzrost produkcji miedzi płatnej. Jest to efekt przeprowadzonych działań reorganizacyjnych co umożliwiło  systematyczne zwiększenie wydobycia i przerobu rudy. Zwiększenie wydobycia w kopalni Sierra Gorda wpłynęło również na wzrost produkcji metali szlachetnych, w tym srebra oraz złota. Spadek produkcji molibdenu związany był z wydobyciem ze stref z mniejszą zawartością tego metalu w stosunku do rudy eksploatowanej w poprzednich latach.  Produkcja miedzi w koncentracie w Sierra Gorda w pierwszym półroczu tego roku wyniosła 53,2 tys. ton a molibdenu ponad 10 mln funtów.

- Optymalizacja pracy zakładu przeróbczego Sierra Gorda umożliwia stopniowe zwiększenie wolumenu przerobu rudy oraz usprawnienie efektywności procesu produkcji. Nasze prace są ukierunkowane na maksymalizację wartości istniejącej infrastruktury kopalni – mówi wiceprezes ds. aktywów zagranicznych, Paweł Gruza.

W pierwszym półroczu tego roku spółka zarejestrowała  spadek produkcji w KGHM International, spowodowany mniejszą produkcją z kopalni Morrison, oraz przejściowo w kopalni Robinson, której nie zrekompensowała wyższa produkcja w kopalniach Carlota i Franke. Dobrą informacją jest znaczne przekroczenie, w stosunku do analogicznego okresu roku 2018, produkcji srebra w Zagłębiu Sudbury, które było wynikiem zmiany obszaru wydobycia i bogatszej zawartości surowców w kopalni McCreedy.

Konsekwentna realizacja inwestycji strategicznych

Niepewne otoczenie makroekonomiczne determinuje spółkę do szczególnej dyscypliny w zakresie realizacji przyjętej strategii w ramach Programu 4.0. Zakłada ona m.in. racjonalną gospodarkę złożem LGOM, optymalizację produkcji hutniczej, stopniową automatyzację ciągów produkcyjnych oraz wdrażanie programów ograniczających zużycie energii. Spółka kontynuuje także takie programy jak BATAs, poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz projekt gospodarki obiegu zamkniętego.

W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2019 Grupa przeznaczyła na inwestycje ponad 1,6 mld zł. KGHM uruchomił m.in. największą inwestycję w historii Huty Miedzi „Legnica” – piec WTR. Wszystkie projekty rozwojowe przebiegają zgodnie z planem.

W zakresie wdrażania strategii, w pierwszym półroczu 2019 r., w Spółce koncentrowano się na procesie dekompozycji założeń strategicznych, stanowiących fundament dla procesu operacjonalizacji strategii. Równolegle do trwającego procesu operacjonalizacji, w Spółce prowadzono kluczowe dla jej funkcjonowania i rozwoju działania. Kontynuowano projekty o strategicznym charakterze, których ukończenie stanowi priorytet Spółki. Realizacja strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej KGHM przebiegała bez zakłóceń mogących mieć wpływ na cele strategiczne

INVESTOR KIT:

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie zarządu

Zestawienie wyników [xls]

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Czat inwestorski