WS1933652745 - Wymiana rozdzielnic R-1.2 6kV, R-12.1 6 kV, R-12.2 6kV, RNN-12.1 A 500V, RNN-12.1 B 500V wraz z transformatorami w Rejonie ZWR Lubin

Start date
Response deadline
Posting ID
Doc1934083384
NOTE: The tender offer should be submitted electronically in accordance with RFP in the SAP ARIBA purchasing system. Tender offers sent as attachments to messages in Discovery Network will not be accepted. UWAGA : Oferty należy składać elektronicznie zgodnie z RFP bezpośrednio w systemie zakupowym SAP ARIBA. Oferty handlowe przesłane jako załącznik do wiadomości w serwisie Discovery Network nie będą akceptowane.
Buyer name
Agnieszka Bałdyga
Buyer phone number
(+48) 76 747 85 04
Last Update: