WS1927499292 - JGKP-LP-W-23-0322 - Modernizacja stacji wentylatorów przy szybie SW-3

Start date
Response deadline
Posting ID
Doc1927652790

NOTE: The tender offer should be submitted electronically in accordance with RFP in the SAP ARIBA purchasing system. Tender offers sent as attachments to messages in Discovery Network will not be accepted. UWAGA : Oferty należy składać elektronicznie zgodnie z RFP bezpośrednio w systemie zakupowym SAP ARIBA. Oferty handlowe przesłane jako załącznik do wiadomości w serwisie Discovery Network nie będą akceptowane.

Buyer name
Alicja Niewadzi
Buyer phone number
(+48) 76 747 84 64
Last Update: