Miedź

Warunki reklamacji uregulowane są bilateralnie w indywidualnie zawartych Umowach.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób składających zapytanie handlowe

Informacje podstawowe

Administrator danych

KGHM Polska Miedź S.A. (dalej:   KGHM) - Więcej

Cele przetwarzania

Przekazanie odpowiedzi na zapytanie handlowe

Nawiązywanie relacji biznesowej i współpracy - Więcej

Prawa związane z przetwarzaniem danych

prawo dostępu do danych

prawo sprzeciwu

inne prawa, o których mowa w szczegółowej   informacji o przetwarzaniu danych - Więcej

1.Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować  listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin

- przez e-mail:  iod@kghm.com

 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby przekazać odpowiedzi na Twoje zapytania handlowe, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na zapytanie handlowe oraz na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych w ramach działalności gospodarczej.

 

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Jeżeli nie otrzymałeś od nas odpowiedzi na swoje zapytanie, będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres roku.

 

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

-        prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,

-        prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

-        prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

-        prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

-        prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych

Prawo wniesienia sprzeciwu

Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.