Raporty bieżące

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za grudzień 2021 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za grudzień 2021 r. Ostateczne kwartalne oraz roczne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2021 r.

Polski

Główne założenia Budżetu na 2022 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdziła Budżet KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na 2022 rok. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu podstawowe założenia budżetowe.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za listopad 2021 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za listopad 2021 r. Ostateczne kwartalne oraz roczne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2021 r.

Polski

Wydłużenie terminu obowiązywania umowy kredytu konsorcjalnego

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w wyniku wystąpienia z wnioskiem do banków finansujących, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 43/2021 z dnia 27 października 2021 r., o przedłużenie o 1 rok okresu obowiązywania umowy niezabezpieczonego odnawialnego kredytu konsorcjalnego w kwocie 1 500 mln USD, jeden z uczestników konsorcjum nie skorzystał z możliwości przedłużenia po 20 grudnia 2025 r. swojego zaangażowania. Powyższa decyzja została podyktowana wewnętrznymi regulacjami uczestnika, dotyczącymi wymogów kapitałowych banku.

Polski

Decyzja w sprawie przysługującego KGHM Polska Miedź S.A. prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w Sierra Gorda

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2021 z dnia 14 października 2021 r., informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o nieskorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce joint venture Sierra Gorda SCM należących do Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation.

Decyzja jest zgodna z aktualną strategią KGHM Polska Miedź S.A., umożliwi realizację innych strategicznych projektów rozwojowych oraz wyzwań inwestycyjnych.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za październik 2021 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za październik 2021 r. Ostateczne kwartalne oraz roczne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2021 r.

Polski

Przyjęcie Polityki Klimatycznej przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”, „KGHM”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania „Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A.” („Polityka Klimatyczna”).

Polski

Informacje dotyczące Członka Zarządu Spółki powołanego z dniem 26 października 2021 r. przez Radę Nadzorczą Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2021, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego z dniem 26 października 2021 r. przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A.

CV_Marek Pietrzak

Polski

Zgoda na wydłużenie terminu obowiązywania umowy kredytu konsorcjalnego

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 października 2021 roku wyraził zgodę na  przedłużenie okresu obowiązywania umowy niezabezpieczonego odnawialnego kredytu konsorcjalnego w kwocie 1 500 mln USD, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 38/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., 31/2020 z dnia 27 października 2020 r. oraz 38/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. o 1 rok, tj. do 20 grudnia 2026 r., w drodze wystąpienia z wnioskiem do banków finansujących.

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące