Raporty bieżące

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za sierpień 2020 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za sierpień 2020 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie
za III kwartał 2020 r.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za lipiec 2020 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za lipiec 2020 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2020 r.

Polski

Tekst jednolity Statutu KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 12 sierpnia 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmian w Statucie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, przyjętej Uchwałą Nr 24/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2020 r.

Spółka przekazuje poniżej zmiany wprowadzone w Statucie Spółki KGHM Polska Miedź S.A.:

Polski

Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 3 sierpnia 2020 r. powziął informację o śmierci Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Ireneusza Pasisa. Pan Ireneusz Pasis pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 6 lipca 2018 r.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za czerwiec 2020 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za czerwiec 2020 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2020 r.

Polski

Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej powołanego dnia 19 czerwca 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2020, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., powołanego dnia 19 czerwca 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Załącznik

Polski

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 19 czerwca 2020 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

- SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH – liczba głosów 63 589 900, co stanowi 49,77% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79% w ogólnej liczbie głosów;

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za maj 2020 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za maj 2020 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za
I półrocze 2020 r.

Polski

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zwołane na dzień 19 czerwca 2020 r. oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. nie odstąpiło od  rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu do żadnej z podjętych uchwał.

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące