Raporty bieżące

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za październik 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za październik 2019 r. Ostateczne kwartalne oraz roczne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 r.

Polski

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 23 października 2019 r. Spółka otrzymała oświadczenie Pana Janusza Kowalskiego dotyczące jego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dniem 11 listopada 2019 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za wrzesień 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za wrzesień 2019 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2019 r.

Polski

Odpowiedź na pytanie Akcjonariusza zadane poza Walnym Zgromadzeniem

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podaje do publicznej wiadomości treść odpowiedzi na pytanie zgłoszone poza Walnym Zgromadzeniem przez Akcjonariusza Gmina Miejska Lubin reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Lubina, zawarte w piśmie z dnia 17 lipca 2019 r., uzupełnionym pismem z dnia 21 sierpnia 2019 r.  Odpowiedź udzielono na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych. 

Pytanie:

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za lipiec 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za lipiec 2019 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2019 r.

Polski

Zmiana dat przekazania raportów okresowych

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku, informuje o zmianie dat przekazania następujących raportów okresowych:

-  skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20 sierpnia 2019 roku;

-  skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20 listopada 2019 roku.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za czerwiec 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za czerwiec 2019 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2019 r.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za maj 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za maj 2019 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie
za I półrocze 2019 r.

Polski

Podjęcie decyzji w sprawie emisji obligacji i warunki krajowej emisji obligacji KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”, „KGHM”) informuje, że w wyniku zakończenia procesu budowania księgi popytu w dniu 24 czerwca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie emisji dwóch serii obligacji na rynku polskim („Obligacje”), w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 4 000 000 000 PLN na następujących warunkach:

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące