Raporty bieżące

Wydłużenie terminu obowiązywania umowy kredytu konsorcjalnego

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w wyniku wystąpienia z wnioskiem do banków finansujących, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2020 z dnia 27 października 2020 r., o przedłużenie o 1 rok okresu obowiązywania umowy niezabezpieczonego odnawialnego kredytu konsorcjalnego w kwocie 1 500 mln USD, jeden z uczestników konsorcjum nie skorzystał z możliwości przedłużenia po 20 grudnia 2024 r. swojego dotychczasowego zaangażowania. Powyższa decyzja została podyktowana wewnętrznymi regulacjami wymogów kapitałowych banku.

Polski

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 26 listopada 2020 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

Polski

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2020 r.

Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Ponadto nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu do żadnej z podjętych uchwał.

Polski

Zmiana w Radzie Nadzorczej Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 26 listopada 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji Pana Przemysława Darowskiego, wybranego w wyborach uzupełniających przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej, powołanego w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za październik 2020 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za październik 2020 r. Ostateczne kwartalne oraz roczne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2020 r.

Polski

Zgoda na wydłużenie terminu obowiązywania umowy kredytu konsorcjalnego

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 października 2020 roku wyraził zgodę na przedłużenie okresu obowiązywania umowy niezabezpieczonego odnawialnego kredytu konsorcjalnego w kwocie 1 500 mln USD, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 38/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., o 1 rok tj. do 19 grudnia 2025 r. w drodze wystąpienia z wnioskiem do banków finansujących.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za wrzesień 2020 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za wrzesień 2020 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2020 r.

Polski

Powzięcie informacji o rozpoczęciu działań przygotowawczych do sprzedaży przez Sumitomo udziałów w spółce joint-venture – Sierra Gorda SCM

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 7 października 2020 r.

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące