Raporty bieżące

Zawiadomienie o osiągnięciu mniej niż 5% w ogólnej liczbie głosów

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka") informuje, że Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez  Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.  (PTE PZU S.A.) występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (OFE PZU), w którym PTE PZU S.A. poinformowała, że w wyniku zawarcia w dniu 13 lutego 2019 r.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za grudzień 2018 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za grudzień 2018 r. Ostateczne kwartalne oraz roczne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 r.

Polski

Daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

I. Raporty okresowe za 2018 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

1. Raport roczny za 2018 rok  - 14 marca 2019 roku;

2. Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok  - 14 marca 2019 roku;

Polski

Główne założenia Budżetu na 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Budżet KGHM Polska Miedź S.A. oraz Budżet Grupy Kapitałowej na 2019 rok. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu podstawowe założenia budżetowe.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za listopad 2018 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za listopad 2018 r. Ostateczne kwartalne oraz roczne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 r.

Polski

Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 – 2023

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przedłożoną przez Zarząd Strategię KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 – 2023.

W obliczu przemian makroekonomicznych w branży surowcowej, jak również silnego wpływu globalnych megatrendów, w IV kwartale 2018 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął decyzję o konieczności dokonania przeglądu Strategii KGHM Polska Miedź S.A. Decyzja podyktowana była w szczególności:

Polski

Wyrażenie wstępnego zainteresowania sprzedażą udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z wyrażonym przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wstępnym zainteresowaniem nabyciem wszystkich udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o., wyraził wstępne zainteresowanie sprzedażą udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o., których właścicielem jest Spółka.

PGE EJ1 sp. z o.o. jest spółką odpowiedzialną za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. KGHM Polska Miedź S.A. posiada 10% udziałów w spółce.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za październik 2018 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za październik 2018 r. Ostateczne kwartalne oraz roczne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 r.

Polski

Umowa handlowa z China Minmetals Nonferrous Metals Co. Ltd.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 listopada 2018 r. została zawarta umowa na sprzedaż produkowanych przez Spółkę katod miedzianych w latach 2019-2023, pomiędzy Spółką a China Minmetals Nonferrous Metals Co. Ltd. (firmą należącą do grupy China Minmetals Corporation).

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za wrzesień 2018 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za wrzesień 2018 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2018 r.

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące