Raporty bieżące

Zmiana dat przekazania raportów okresowych

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku, informuje o zmianie dat przekazania następujących raportów okresowych:

-  skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20 sierpnia 2019 roku;

-  skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20 listopada 2019 roku.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za czerwiec 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za czerwiec 2019 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2019 r.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za maj 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za maj 2019 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie
za I półrocze 2019 r.

Polski

Podjęcie decyzji w sprawie emisji obligacji i warunki krajowej emisji obligacji KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”, „KGHM”) informuje, że w wyniku zakończenia procesu budowania księgi popytu w dniu 24 czerwca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie emisji dwóch serii obligacji na rynku polskim („Obligacje”), w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 4 000 000 000 PLN na następujących warunkach:

Polski

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 7 czerwca 2019 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

- SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA ENERGII– liczba głosów 63 589 900, co stanowi 48,13% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79% w ogólnej liczbie głosów;

Polski

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2019 r. oraz treść projektów uchwał które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. nie odstąpiło od  rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu do żadnej z podjętych uchwał.

Polski

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. otrzymane od uprawnionego Akcjonariusza Spółki - Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2019 z dnia 16 maja 2019 r. dotyczącego zmian porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2019 r., Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a które Spółka otrzymała w dniu 4 czerwca 2019 r. od uprawnionego Akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii.

Załącznik

Polski

Ustanowienie Programu Emisji Obligacji

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”, „KGHM”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 9 maja 2019 r., informuje, że w dniu 27 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy emisyjnej, na podstawie której zostanie ustanowiony Program emisji obligacji do kwoty  4 000 000 000 PLN („Program”).

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za kwiecień 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za kwiecień 2019 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2019 r.

Polski

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 7 czerwca 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 7 czerwca 2019 r., dokonanej na wniosek uprawionego Akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii.

Ogłoszenie_ZWZ_2019_żądanie_zmian

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące