JGZH_LP_MSH_24_10_Zakup i dostawa kontenerów morskich - magazynowych One Way 20 DV – 15 szt

Start date
Response deadline
Posting ID
Doc1947463225
Zapraszamy do wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu nr WS1940708014 / JGZH_LP_MSH_24_10_Zakup i dostawa kontenerów morskich - magazynowych One Way 20 DV – 15 szt Szczegóły ogłoszenia wraz z kompletną dokumentacją dostępne są w Systemie Zakupowym SAP ARIBA. W celu przystąpienia do postępowania prosimy o wysłanie prośby poprzez poniższy link "Discovery URL" o dodanie do postępowania. Po dodaniu Państwa firmy do postępowania (otrzymacie Państwo powiadomienie na e-mail podany przy rejestracji) proszę skorzystać z poniższych instrukcji w celu złożenia oferty. a. Aby zalogować się do systemu zakupowego korzystamy z adresu https://service.ariba.com/Sourcing.aw b. Należy zalogować się lub skorzystać z odzyskiwania loginu i hasła. Jeśli system wyśle informację, że użytkownika nie ma jeszcze w bazie wykonawców, proszę o skorzystanie z opcji rejestracji (instrukcja pod adresem https://kghm.com/pl/przetargi/rejestracja-w-bazie-wykonawcow) c. Po zalogowaniu do systemu i odnalezieniu postepowania można złożyć ofertę. Termin składania ofert do dnia 30.04.2024 r. do godz.12:00.
Buyer name
Monika Sulima–Harhaj
Buyer phone number
(+48) 76 747 92 47
Last Update: