Raporty finansowe

Listopad
Data Nazwa Plik
15-11-2023 Raport skonsolidowany za III kwartał 2023 roku
Sierpień
Data Nazwa Plik
17-08-2023 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A.
17-08-2023 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
17-08-2023 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w I półroczu 2023 r.
17-08-2023 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
17-08-2023 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023:
Maj
Data Nazwa Plik
17-05-2023 Raport skonsolidowany za I kwartał 2023 roku