ENE-WPEC-PN-318-2024_Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci i przyłączy w Głogowie”

Start date
Response deadline
Posting ID
Doc1947967313
W związku z postępowaniem przetargowym realizowanym przez podmiot z Grupy KGHM zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie zakupowym i złożenia oferty. Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej SAPAriba, na której dostępna jest całość dokumentacji i gdzie należy złożyć ofertę. Wykonawcy zainteresowani mogą złożyć wniosek (w formie krótkiej wiadomości z prośbą o zaproszenie i danymi firmy) o dodanie do przedmiotowego postępowania, po czym dostaną link z zaproszeniem. Warunkiem koniecznym jest posiadanie aktywnego konta w SAPAriba. Uwaga. 1. Projekt zakupowy prowadzony jest na portalu SAPAriba. 2. Wszelkie pytania/wnioski dotyczące projektu zakupowego w zakresie SIWZ/projektu umowy należy kierować przez platformę zakupową SAPAriba. 3. Językiem projektu zakupowego jest język polski.
Buyer name
Krzysztof Łukasik
Buyer phone number
76 74 69 266
Last Update: