Zwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad

wtorek, 12 Maj, 2009
Raport nr 16/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2009 roku.