Znacząca umowa z Tele-Fonika Kable S.A.

środa, 30 Styczeń, 2008
Raport nr 6/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 30 stycznia 2008 r. została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Tele-Fonika Kable S.A., na sprzedaż w roku 2008 walcówki miedzianej, wytwarzanej metodą ciągłą wg normy PN-EN 1977:2000, o średnicy 8 mm oraz drutu z miedzi beztlenowej wytwarzanego wg normy PN-EN 1977:2000.

Wartość przedmiotu umowy szacowana jest na około 658 461,4 tys. USD (1 613 296,3 tys. zł) do około 844 362,0 tys. USD (2 068 771,2 tys. zł). Wartość przedmiotu umowy została obliczona szacunkowo, w zależności od stopnia wykorzystania opcji, jako przewidywana cena miedzi (w oparciu o krzywą terminową z dnia 29 stycznia 2008 r.) oraz kurs NBP z dnia 30 stycznia 2008 r. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)