Zmiany w składzie Zarządu Spółki

piątek, 24 Sierpień, 2018
37/2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 24 sierpnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.:

  • Pana Adama Bugajczuka na Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na  X kadencję, powierzając mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A., oraz
  • od dnia 10 września 2018 r. - Pana Pawła Gruzę na Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na  X kadencję, powierzając mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych KGHM Polska Miedź S.A.

Jednocześnie Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. postanowiła określić liczbę członków Zarządu  X kadencji na 5 członków Zarządu.

Informacje o powołanych Członkach Zarządu, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Newsletter email list: