Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

środa, 19 Czerwiec, 2013
Raport nr 20/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., dnia 19 czerwca 2013 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. następujące osoby:

  1. Dariusza Krawczyka, 
  2. Ireneusza Piecucha.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

  1. Andrzeja Kidybę,
  2. Marka Panfila, 
  3. Iwonę Zatorską- Pańtak.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwał o powołaniu do Rady Nadzorczej osób wybranych przez pracowników Spółki: Józefa Czyczerskiego i Leszka Hajdackiego.

Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)