Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2006 rok

środa, 18 Kwiecień, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2006 rok. Raport ten zostanie przekazany do wiadomości publicznej 20 kwietnia 2007 r. 

Podstawa prawna: § 100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)